Universiteit Leiden

nl en

Facilitair

Stal je fiets in de kelder van Lipsius of Reuvens

22 september 2023

Vaak kunnen voor het Lipsiusgebouw te weinig fietsen worden gestald. Dit leidt tot allerlei problemen zoals wildparkeren bij de buren, proppen, schade, het blokkeren van elkaar en nooduitgangen, en ongepast gedrag tegenover de medewerkers van Facilitair Beheer. Gezien er onder en rond Lipsius en Reuvens heel veel (overdekte) fietsenrekken aanwezig zijn, is dit onnodig.

Geen stalling voor de hoofdingang meer

Om de doorstroming, veiligheid én gastvrijheid te verbeteren, worden aan het begin van het academisch jaar de bovengrondse fietsenrekken voor Lipsius verwijderd en wordt iedereen gewezen op de overdekte fietsenstallingen. Bij de voormalige fietsenbak wordt zitgelegenheid gecreëerd waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, als voorproefje voor de nieuwe Humanities Campus.

De nieuwe situatie wordt met gemeente Leiden - eigenaar van de fietsbak- binnenkort geëvalueerd. Indien je hier vragen over hebt, kun je contact opnemen met huisvesting@hum.leidenuniv.nl.

Openingstijden fietsenstallingen

  • Lipsius: je kunt met je rijwiel naar binnen van 07:30 - 18:00 uur; je kunt naar buiten tot 22:00 uur.
    De schuifdeur staat vanaf 18:00 uur ingesteld op 'alleen naar buiten open', vanwege veiligheid.
  • Reuvens: je kunt van 07:30 - 23:00 uur erin en eruit.
    De reden voor de ruimere openstelling is dat je niet vanuit deze stalling zomaar het Reuvens gebouw kunt betreden.

Wegwijsvideo's overdekte fietsenstallingen

De route naar de fietsenstallingen wordt de eerste weken extra zichtbaar gemaakt met groene (stalling Lipsius) en gele (stalling Reuvensplaats) markeringen op straat. Daarnaast zijn er onderstaande wegwijsvideo's.

Wegwijsvideo overdekte fietsenstalling Lipsius

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Wegwijsvideo overdekte fietsenstalling Reuvensplaats

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Klik op de poster om hem te downloaden als PDF
Klik op de poster om hem te downloaden als PDF
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.