Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Nieuwe richtbedragen voor afscheid, cadeaus en meer toegevoegd aan richtlijn vergoedingen

26 september 2023

De universiteit heeft interne afspraken gemaakt over het vergoeden van gemaakte kosten van haar medewerkers. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten voor arbovoorzieningen, computers en geschenken – zoals het kopen van een bloemetje voor een zieke collega. Deze afspraken zijn vastgelegd in de richtlijn Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen.

Onlangs is de richtlijn geactualiseerd met richtbedragen voor onder andere het afscheid van collega’s en kerstpakketten. De wijzigingen die zijn doorgevoerd zijn op hoofdlijnen:

  • Bij overlijden: een geschenk uit naam van de universiteit wordt tot maximaal € 25 vergoed zolang het geen geld of waardebonnen betreft.  
  • Voor kerstpakketten: maximaal 1 pakket per persoon. Er was al een maximum bedrag opgenomen van € 50.
  • Er is een tabel opgenomen met (maximale) richtbedragen en eventuele cadeaus voor onder andere afscheid, langdurige ziekte (langer dan 6 weken) en indiensttreding. Zo is bijvoorbeeld duidelijk wat er mag worden uitgegeven aan een afscheidsviering van een collega.

Meer weten? De geactualiseerde richtlijn is hier terug te vinden op de medewerkerspagina.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.