Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Pauline Vincenten benoemd tot nieuwe voorzitter Universiteitsraad

14 september 2023

Pauline Vincenten is op 4 september benoemd tot voorzitter van de Universiteitsraad (UR). Zij volgt plaatsvervangend voorzitter Floske Spieksma op.

Pauline heeft de afgelopen zeven jaar in verschillende functies gewerkt bij de Rechtenfaculteit, waarvan de afgelopen anderhalf jaar als HR-adviseur. De medezeggenschap is haar niet onbekend: eerder was ze ambtelijk secretaris van de Centrale Studentenraad van de Universiteit van Amsterdam. ‘Ik vind het een eer dat ik nu als voorzitter de komende twee jaar de belangen mag behartigen van alle medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden’, aldus Pauline.

Annetje Ottow, voorzitter van het College van Bestuur, is positief over de benoeming van Pauline. ‘Pauline heeft in de afgelopen jaren laten zien dat zij een groot hart heeft voor de organisatie. We kijken als bestuur uit naar de constructieve samenwerking met Pauline en de Universiteitsraad.’

Over de UR

De Universiteitsraad is het centrale medezeggenschapsorgaan van de universiteit, dat als taak heeft het College van Bestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en soms mee te beslissen over belangrijke onderwerpen. De UR bestaat uit zestien leden, waarvan de helft is gekozen door studenten en de helft door personeel.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.