Universiteit Leiden

nl en

Sociaal

De POPcorner FSW over solidair zijn met studentengemeenschappen in moeilijke tijden

23 november 2023

FSW-studenten zijn in de afgelopen jaren regelmatig geconfronteerd met roerige tijden. De uitbraak van Covid19 heeft geleid tot ingrijpende globale maatregelen die ons dagelijks leven in heel veel opzichten hebben geraakt en (tijdelijk) hebben veranderd. Thuisblijven, afstand houden, onzekerheid over waar het allemaal heen ging; het hakte er behoorlijk in. We probeerden zo goed en zo kwaad als dat ging onze levens aan te passen, onze studie en ons werk (digitaal) voort te zetten en via online kanalen contact te houden met onze netwerken. Dit ging allemaal niet vanzelf en was voor velen van ons een zware dobber. We hebben een soort globale cultuurshock doorgemaakt: een gevoel van verwarring, discomfort, desoriëntatie en onzekerheid dat ontstaat als je wordt blootgesteld aan een andere (culturele) omgeving. 

Het ‘nieuwe normaal’ waar we in leefden voelde voor velen niet normaal, maar tegelijkertijd vroegen we ons af of het ‘oude normaal’ nog wel past bij wie we nu zijn. De afstand in brede zin, bood ook ruimte voor reflectie, voor herwaardering, voor afzetten tegen de status quo en voor het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. 

Protest en solidariteit

De periode tijdens en na de lockdowns werd gekenmerkt door protest: tegen racisme, voor gelijke rechten, tegen het uitputten van natuurlijke bronnen, voor duurzaamheid, tegen de lockdown maatregelen, voor vrijheden. In de afgelopen twee jaar braken bovendien oorlogen en natuurramppen uit in verschillende delen van de wereld en soms tegelijkertijd. Emoties zijn groot en frustraties kunnen hoog oplopen. Dit is niet verwonderlijk omdat de vragen die spelen gekoppeld zijn aan identiteitsaspecten: wie zijn wij als mensen, waar staan we voor, waar hebben we recht op en hoe pakken we bestaand structureel onrecht en klimaatverandering aan voor onszelf en toekomstige generaties? 

De studentengemeenschappen van FSW stelden zich telkens weer solidair op: met elkaar en met getroffenen. Ze tonen initiatief en leveren op verschillende vormen waardevolle bijdragen. In samenwerking met de POPcorner hebben ze meerdere verzamelacties, ‘bake sale’ evenementen en panels georganiseerd. 

Open blijven staan

In allerlei opzichten zijn we bezig om een periode van onzekerheid aan te grijpen voor structurele verandering en, als we ervoor openstaan, collectieve groei. ‘Als we ervoor openstaan’ is een essentiële voorwaarde om de ruimte die er is in positieve zin te benutten. Het gevaar van blijven ‘afzetten tegen’ is dat discussies steeds verder polariseren en verharden. Zicht hebben op wat ons onderscheidt is belangrijk om diversiteit in ervaringen en zienswijzen te kunnen herkennen en erkennen. Tegelijkertijd maakt generaliseren en essentialiseren van die (identiteits) kenmerken het moeilijk om nog oog te hebben voor wat ons verbindt. 

Voor inclusiviteit is verbinding essentieel. Binnen de gemeenschap van de Universiteit Leiden zet de POPcorner daarop in: een inclusieve leer- en werkomgeving waarin iedereen zich thuis kan voelen; zoals ook wordt beoogd door het universiteit-brede ‘Werkplan diversiteit en inclusiviteit’. Binnen onze organisatie denken we mee over stappen die gezet kunnen worden naar het vergroten van sociale veiligheid en een gevoel van verbondenheid. 

Ondersteuning van de gemeenschap

We blijven ons openstellen voor individuele gespreken en bieden een luisterend oor en ondersteuning voor studenten die iets willen betekenen voor een ander en voor studenten die behoefte hebben aan samenzijn. We ondersteunen onze studenten in het vinden van hun weg binnen de faculteit en binnen de studie waarbij we de student zelf als professional betrekken in alles wat we hiertoe ontwikkelen. 

Voor collega’s zijn we een expertisepunt en sparringpartner met een schat aan kennis en ervaring op het gebied van binding, sociale veiligheid, inclusiviteit, welzijn en studiesucces. 

Kortom: de POPcorner FSW is van en voor de gemeenschap. We staan voor verbinding, voor openhartige gesprekken, voor luisteren naar en leren van elkaar, voor collectieve groei en voor community. Met elkaar kunnen we er zorg voor dragen dat we de kansen van crisissituaties benutten. Laat de komende periode er een zijn van verbinding, collectieve groei en versterking van onze gemeenschap. Wij nodigen iedereen van harte uit om hierover met ons van gedachten te wisselen en samenwerkingen aan te gaan. 

Praat erover

Heb je behoefte aan een vertrouwelijk gesprek over wat jou op dit moment bezig houdt? Of wil je ideeën opdoen over wat jij kunt voor de gemeenschap? Loop binnen bij een van de spreekuren van de POPcorner of maak een afspraak via de contactgegevens van de POPcorner.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.