Universiteit Leiden

nl en

HR

Definitieve tekst CAO NU 2023-2024 gepubliceerd

7 november 2023

Op 3 november heeft de Universiteiten van Nederland de definitieve tekst van de CAO NU 2023-2024 gepubliceerd. De definitieve cao-tekst is een uitwerking van het definitieve cao-akkoord dat op 26 juli bekend werd gemaakt.

Op 26 juli 2023 hebben de vakbonden en werkgeversorganisatie Universiteiten van Nederland een definitief akkoord gesloten over de CAO NU 2023-2024. De salarisverhogingen en de eenmalige uitkering die in het definitieve akkoord stonden zijn reeds verwerkt en doorgevoerd en alle medewerkers van de Universiteit Leiden hebben deze inmiddels ontvangen. Op 3 november is daarnaast ook de definitieve tekst van de CAO NU 2023-2024 bekend gemaakt, waarin ook de andere cao-wijzigingen geformuleerd staan. Dit zijn onder meer de volgende wijzigingen:

  • Meer vaste dienstverbanden voor docenten: Volgens de laatst beschikbare WOPI-cijfers (2021) heeft 15,0% van het onderwijzend WP (HGL, U(H)D, UD, docent 1 t/m 4) in de sector een docent-functie met een tijdelijk contract. Er zijn afspraken om dit cijfer binnen de gehele sector terug te brengen naar 13,5%;
  • Introductie van transitieverlof van maximaal 2 weken met behoud van loon voor de benodigde medische en niet-medische behandelingen en eventuele hersteltijd zonder zich ziek te hoeven melden;
  • Universiteiten krijgen in overleg met de werknemersorganisaties de ruimte voor lokale experimenten en pilots in het kader van Erkennen & Waarderen.

De precieze afspraken zijn staan in de definitieve tekst van de CAO 2023-2024 en kan je hier teruglezen.

Hoe nu verder?

HRM Centraal verwerkt op het moment de meest recente cao-wijzigen en zal deze – in samenwerking met de faculteiten en expertisecentra – implementeren en doorvoeren. Aangezien de wijzigingen op verschillende momenten ingaan zal deze implementatie gefaseerd verlopen. Indien er relevante wijzigingen worden doorgevoerd worden de betrokken medewerkers hiervan op de hoogte gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.