Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Meedenken over de ontwikkeling van docentschap?

10 november 2023

Als je onderwijs geeft, weet je als geen ander dat het geven van onderwijs veel verschillende kanten kent. Maar sta je ook wel eens stil bij hoe je jouw kennis en vaardigheden op het gebied van onderwijs verder kunt ontwikkelen? En welk ontwikkelingsaanbod er voor jou is? 

Om onder de aandacht te brengen welke ontwikkelrichtingen er voor docenten* zijn, is een docentontwikkelingsmodel gemaakt. Dit model geeft inzicht in de verschillende taakdomeinen binnen het onderwijs waarin je je als docent vanuit interesse en ambitie verder kunt professionaliseren. Het model dient tevens als hulpmiddel voor het voeren van het gesprek over groei- en ontwikkelmogelijkheden tussen docent en leidinggevende, en om inzicht te geven in ontwikkelbehoeftes op teamniveau. 

*docenten, vaardigheidsdocenten, UD’s, UHD’s en hoogleraren

Focusgroepen Docentontwikkeling

De komende tijd onderzoeken we door middel van focusgroepen de praktische toepasbaarheid van het docentontwikkelingsmodel. Op basis van de bevindingen van de focusgroepen scherpen we het model verder aan indien nodig. 

Ben je nieuwsgierig naar het model en wat jij ermee zou kunnen? En wil je graag meedenken over de verdere ontwikkeling ervan? Meld je dan nu aan voor één van de focusgroepen! Deze worden gegeven op:

Aanmelden hiervoor kan via onderstaande button. Als je op deze data niet in de gelegenheid bent om mee te doen, maar wel je bijdrage wilt leveren, laat het dan ook weten via het registratieformulier. Mogelijk kan er dan een andere afspraak ingepland worden.

Met dit project willen we de komende jaren extra inzetten op het beter faciliteren en stimuleren van docentontwikkeling. Hiermee bedoelen we het ontwikkelen en bijhouden van kennis en vaardigheden die nodig zijn om het vak van docent goed te blijven uitoefenen. Het helpt als je met ons meedenkt. De resultaten van de focusgroep worden opgenomen in een rapport voor de projectcoördinator en faculteitsbestuurders, op basis waarvan zij besluiten nemen over de verdere aanpak van docentontwikkeling.

De focusgroepen worden georganiseerd door Marlous Dekker, HR-adviseur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, in samenwerking met Laura Schneider (Faculteit Sociale Wetenschappen) en Anthea Aerts (LLInC).

Voor meer informatie kun je terecht bij Marlous Dekker via m.l.dekker@hum.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.