Universiteit Leiden

nl en

HR

Proces ziek- en betermelding verbeterd in Serviceplein

7 november 2023

Onlangs is de tegel "Ziek- en betermelding" in Serviceplein verbeterd. Hieronder de veranderingen op een rijtje:

Wat wordt er anders?

  • Ziek- en betermelden via het Serviceplein kan voortaan ook op een smartphone.
  • De opmaak van de ziek- en betermelding wordt vereenvoudigd.
  • Eén ziek- of betermelding voor meerdere periodes of dienstverbanden van dezelfde medewerker.

Wat blijft hetzelfde?

  • De tegel ‘Ziek- en betermelding’ is nog steeds te vinden op het Serviceplein.
  • Er verandert niets aan de bestaande regelingen en afspraken rondom ziekteverzuim en het melden hiervan.
  • De rol- en taakverdeling in het ziekteverzuimproces. De verbeterde tegel heeft daarom geen invloed op de afspraken binnen jouw afdeling.

Wie kan de melding doen?

De medewerker zelf, de leidinggevende of een casemanager kan een ziek- of betermelding doen. Als dat nodig is, kan ook een derde partij de melding doen. Alle personen die betrokken zijn bij de melding worden via e-mail geïnformeerd.

Waar vind je meer informatie

Een instructie voor ziek- en betermeldingen is beschikbaar in dit Kennisitem in de Helpdesk Portal. Meer informatie over de regeling rondom ziekteverzuim is te vinden op de pagina ‘Ziek melden en begeleiding bij ziekte’ van de medewerkerswebsite.

Voor vragen naar aanleiding van dit bericht of over ziek- en betermeldingen via het Serviceplein kan je contact opnemen met het PSSC Servicepunt via de Helpdesk Portal of 071 527 5555.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.