Universiteit Leiden

nl en

Sociaal

Verklaring Faculteitsbestuur FSW: laten we voor elkaar zorgen

30 november 2023

Beste collega’s en studenten,

In tijden van politieke turbulentie vinden we het belangrijker dan ooit om te herhalen waar we als faculteit voor staan. We erkennen de cruciale rol van sociale wetenschappen in het vormgeven van een evenwichtige en geïnformeerde samenleving en we zullen een inclusieve internationale kennisgemeenschap blijven koesteren waar diverse ideeën, perspectieven en intercultureel begrip niet alleen worden verwelkomd maar ook aangemoedigd.

Ons doel bij FSW is het cultiveren van een klimaat van tolerantie en open dialoog. We willen dat iedereen zich welkom voelt, ongeacht geslacht, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, politieke voorkeur, religie of geloof en andere verschillende achtergronden. We zijn ervan overtuigd dat onze samenleving het meest gebaat is bij een inclusief, onbevooroordeeld en open academisch klimaat.

Laten we voor elkaar zorgen.

Hartelijke groeten,

Het faculteitsbestuur

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.