Universiteit Leiden

nl en

HR, Financiën

Waar moet je op letten bij een factuur voor externe inhuur?

13 februari 2024

Het Financieel Shared Service Centre (FSSC) kan de betaling van facturen van opdrachtnemers weigeren als bij die factuur geen Overeenkomst van Opdracht is gevoegd. Zo’n overeenkomst moet worden opgesteld via de applicatie Inhuur LEI. Deze app is te vinden op de medewerkerswebsite via de route Serviceplein -> HR Plein -> Inhuren van zelfstandigen en derden.

De Overeenkomsten van Opdracht in de App Inhuur LEI zijn goedgekeurde modelovereenkomsten van de Belastingdienst (2021). Deze zijn geldig tot 2026. Als we deze overeenkomsten gebruiken én er wordt gewerkt volgens dat model, dan is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst en hoeft Universiteit Leiden geen loonbelasting en premies in te houden.

Om die reden is het dringende verzoek om geen oude modelovereenkomst die op dit moment niet in de App Inhuur LEI is opgenomen te gebruiken. Het is ook niet toegestaan om in de modelovereenkomst passages te verwijderen of door te strepen. Op deze manier zorgen we voor een tijdige betaling van facturen en voldoet de inhuur aan arbeidsrechtelijke en fiscale wet- en regelgeving.

Vragen?

Heb je vragen over de overeenkomst van opdracht of de inhuur app? Neem contact op met het FSSC Servicepunt via 071 - 527 5555 of stel een vraag via onze Helpdesk Portal (tegel ‘Financiële zaken’).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.