Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs, Organisatie

Onderwijskundige Rechtsgeleerdheid stelt zich voor: ‘Samen bouwen aan de vakken’

16 januari 2024

Begin 2024 start een nieuwe, uitdagende fase binnen de implementatie van de Kernvisie: de docentfase. De Taskforce heeft het mandaat gekregen om de adviezen uit de Kernvisie te concretiseren en te implementeren. Daar is afgelopen jaar met meer dan 40 docenten samen met collega’s van de stafdienst Onderwijs hard aan gewerkt. De details van het werk van enkele teams lees je op de Kernvisie website, net als informatie over hoe je mee kunt doen. Er zijn antwoorden geformuleerd op vragen als: hoe maken we ons onderwijs meer activerend, welke interdisciplinaire invalshoeken gaan we door het studieprogramma vlechten, hoe verhogen we de participatie van studenten? Van een ‘menukaart’ met op Rechten toegesneden activerende werkvormen tot de integratie van interdisciplinaire weken in onze vakken – nu komt het erop aan die antwoorden samen met alle vakcoördinatoren en docenten te verwerken in ons programma.

Ondersteuning vakcoördinatoren en docenten

Vakcoördinatoren en docenten staan er daarbij natuurlijk niet alleen voor. Integendeel. Ten eerste is er ondersteuning vanuit de verschillende teams van de Kernvisie. Zo zullen bijvoorbeeld leden van Team 1 Vaardighedenlijn en interdisciplinariteit met vakcoördinatoren en docenten de vernieuwingen op het gebied van vaardigheden en interdisciplinariteit bespreken. Leden van andere teams doen dat voor hun vernieuwingen, zoals activerend onderwijs. Persoonlijke uitnodigingen voor die gesprekken ontvangen jullie eind januari.

Interne onderwijskundige

Maar ook in het daadwerkelijke vernieuwen van het onderwijs staan docenten niet alleen. Vanuit de Kernvisie wordt didactische ondersteuning geboden en gecoördineerd door Lotte van Kesteren, de nieuwe voltijds interne onderwijskundige van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en lid van het Kernvisie kernteam. Lotte helpt je bij het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal voor je vakken, het trainen van medewerkers op het gebied van nieuwe onderwijsvormen en wat nog meer nodig is om het Kernvisie-onderwijs tot een succes te maken. Ze stelt zich hieronder graag aan jullie voor. 

Lotte van Kesteren

Even voorstellen

Lotte: ‘Met plezier maak ik kennis met jullie als de nieuwe onderwijskundige binnen de faculteit Rechtsgeleerdheid. Mijn naam is Lotte van Kesteren en ik ben afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht in de master Onderwijswetenschappen. Vanuit deze achtergrond zet ik me graag in voor het onderwijs op deze faculteit. Samen met Nard Willemse als projectmanager, vervul ik een nieuwe rol binnen het kernteam van de Kernvisie. Ik ga de komende periode didactische ondersteuning bieden om het nieuwe onderwijs vorm te geven.’

‘Dit studiejaar (’24 – ’25) staat in het teken van de eerste stappen van de implementatie van de Kernvisie. We zullen enkele maatregelen, die betrekking hebben op studiesucces, al invoeren en daarnaast enkele pilots uitvoeren. Ook starten we met het ontwikkelen van het Kernvisie-onderwijs voor het collegejaar ’25 –’26, waarin het volledige nieuwe curriculum draait voor het eerste cohort studenten.’

‘Ik kijk er naar uit met jullie samen te werken, samen te bouwen aan vakken, en onderwijs te ontwikkelen dat aansluit op zowel de behoeften van studenten als docenten. Met gezamenlijke inspanning heb ik er veel vertrouwen in dat we ons onderwijs nog succesvoller en inspirerender kunnen maken. We willen docenten zoveel mogelijk ontzorgen en ondersteunen, dus schroom vooral niet om contact met mij op te nemen bij eventuele vragen, waardevolle suggesties of om nader kennis te maken!’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.