Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Uitnodiging: Inloopmomenten financiële ontwikkelingen faculteit

15 december 2023

Onlangs gaf het Faculteitsbestuur met een column inzicht in de laatste stand van zaken over de financiële situatie van de Faculteit Geesteswetenschappen. Helaas zien we voor 2024 en de daaropvolgende jaren een negatief financieel beeld bij gelijkblijvend beleid. In de column werden de stappen geschetst die we zetten om weer financieel gezond te worden. Lees de column terug

Het Faculteitsbestuur begrijpt dat berichten over de financiële situatie van de faculteit vragen of zorgen kunnen oproepen bij medewerkers. Daarom vinden in het nieuwe jaar twee inloopmomenten plaats waar alle medewerkers van harte welkom zijn om direct in gesprek te gaan met het Faculteitsbestuur. Tijdens deze inloopsessies staan leden van het Faculteitsbestuur klaar om vragen te beantwoorden, zorgen te bespreken en ideeën op te halen.

Het Faculteitsbestuur kijkt ernaar uit om met jullie de dialoog aan te gaan en samen te werken aan oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan.

Inloopsessies

Op onderstaande momenten houdt het Faculteitsbestuur inloopsessies:

Datum: Donderdag 1 februari 2024
Tijd: 12.00 – 13.00 uur
Locatie: Lipsius 1.48

Datum: Donderdag 29 februari 2024
Tijd: 13.00 – 14.00 uur
Locatie: Huizinga 2.20

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.