Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs, Organisatie

Tijd voor invullen NSE tijdens college of werkgroep

30 januari 2024

Alle studenten van Universiteit Leiden hebben op 15 januari jl. een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de Nationale Studenten Enquête (NSE). Dit belangrijke feedbackinstrument is van onschatbare waarde voor het peilen van de tevredenheid van onze studenten over diverse aspecten van hun opleiding. De resultaten worden niet alleen gebruikt om toekomstige studenten te informeren en te werven, maar vormen ook een leidraad om ons onderwijs en de voorzieningen continu te verbeteren.

NSE 2024

De enquête staat open tot 10 maart. Studenten ontvangen automatisch de deelnamelink en herinneringen via hun Umail. In de actieweek van 12 tot en met 16 februari wordt extra aandacht besteed aan de NSE-deelname binnen onze faculteit.

Acties om response te verhogen

Voor een representatief beeld van onze opleidingen is een substantieel aantal reacties van onze studenten nodig. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid scoort hierin al jaren het laagste responspercentage binnen de Universiteit Leiden. Om de respons te vergroten is vanuit het faculteitsbestuur besloten om dit jaar de volgende stappen te nemen:

  • We vragen docenten om tijdens de actieweek van 12 tot en met 16 februari studenten de gelegenheid te geven om tijdens het college of werkgroep de enquête in te vullen. Bijvoorbeeld een kwartier voor de pauze of direct aan het begin. Hierover ontvangen vakcoördinatoren begin februari meer informatie.
  • We verloten een aantal incentives (VVV-bonnen) onder de deelnemende studenten.

NSE draagt bij aan onderwijskwaliteit

De kwaliteit van onze opleidingen wordt continu gecontroleerd door zowel interne als externe deskundigen. De NSE is een belangrijk onderdeel van deze evaluaties en draagt bij aan ranking van de opleidingen en verdere verbeteringen van onze programma's.

Jouw hulp is nodig!

Om de NSE tot een succes te maken, is het van groot belang dat zoveel mogelijk studenten de enquête invullen. Daarom doen we een beroep op jullie medewerking en enthousiasme.

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking en inzet om de NSE 2024 samen tot een succes te maken.

Wil je meer weten over de NSE in het algemeen? Alle achtergrondinformatie is te vinden op de studentenwebsite.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.