Universiteit Leiden

nl en

Bibliotheek, Onderzoek

Call for proposals: Algemene beleidsruimte bibliotheekbudget FGW

13 februari 2024

Call for proposals

De Faculteit der Geesteswetenschappen reserveert ook in 2024 binnen het bibliotheekbudget een bedrag van 100.000 euro als algemene beleidsruimte. Deze ruimte kan worden benut voor de aanschaf van (bij voorkeur digitale) informatiebestanden die van groot belang zijn voor Leids onderwijs en/of onderzoek, maar te duur zijn om uit de reguliere middelen te worden bekostigd.

Hiermee nodigen wij alle medewerkers in dienst van onze faculteit uit vóór uiterlijk 1 mei voorstellen te doen voor de besteding van dit budget.

Procedure en criteria

De procedure is als volgt:

 1. Leg het voorstel voor aan de vakreferent voor het vakgebied en stel in overleg met hem/haar de aanvraag op; check zonodig het overzicht van vakreferenten.
 2. Leg het voorstel voor instemming voor aan de instituutsdirectie.
 3. Stuur deze aanvraag naar Marcel Belderbos van het faculteitsbureau.
 4. De aanvragen worden besproken in de vergadering van de bibliotheekcommissie (wetenschappelijk directeuren met het faculteitsbestuur en de directie van de Universiteitsbibliotheek), die de definitieve selectie maakt op basis van de beschikbare middelen.

Criteria voor aanschaf uit de beleidsruimte:

 • Het informatiebestand is bij voorkeur digitaal.
 • Het informatiebestand is van groot belang voor Leids onderwijs en/of onderzoek waardoor de Faculteit der Geesteswetenschappen zich kan profileren t.o.v. andere universiteiten.
 • Het informatiebestand kan niet bekostigd worden uit de reguliere collectiebudgetten (het is zeer duur).
 • Het informatiebestand is bij voorkeur relatief breed inzetbaar binnen één of meerdere instituten.
 • Het informatiebestand kan bij voorkeur met een eenmalige investering gekocht worden (zonder jaarlijkse licentiekosten) waardoor het een permanent onderdeel wordt van de UBL-collectie.

Toelichting op de aanvraag

De aanvraag omvat de volgende gegevens, waarbij de vakreferent kan helpen bij het opstellen van de volledige aanvraag:

Inhoudelijke motivatie

 • Is de aanschaf van belang voor een nieuw te starten opleiding; moet daarvoor een inhaalslag gedaan worden?
 • Is de aanschaf van belang voor een onderzoeksaanvraag?
 • Is de aanschaf van belang voor het ondersteunen van een nieuwe onderzoeksgroep / nieuw onderzoeksproject? Is er sprake van bijzondere subsidies (bijv. EU of NWO)?
 • Is het informatiebestand belangrijk voor de profilering van de faculteit der Geesteswetenschappen; is het informatiebestand een aanwinst voor de faculteit of de universiteit?

Inhoud van het informatiebestand

 • Korte inhoudelijke beschrijving.
 • Vergelijking met andere reeds beschikbare informatiebestanden.
 • Uniciteit binnen Nederlandse universiteiten.
 • Kwaliteitsborging van de informatie.
 • Informatietype (full text, bibliografisch, data, encyclopedisch, archief).

Aan te leveren gegevens

 • Titel en URL.
 • Indiener(s) van het voorstel.
 • Vakreferent.
 • Eenmalige kosten.
 • Structurele kosten en budget waaruit deze kosten worden gefinancierd.
 • Wordt er een bijdrage uit het onderzoeksbudget verwacht?
 • Uitkomst van de technische trial.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.