Universiteit Leiden

nl en

HR

Percentages loondoorbetaling tijdens ziekte gewijzigd

1 februari 2024

De percentages van de loondoorbetaling tijdens ziekte zijn gewijzigd. Dit is te lezen in de nieuwe versie van de Ziekte en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten (ZANU 2024), die op maandag 22 januari werd gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen houden het volgende in:

  • Langdurig arbeidsongeschikte medewerkers houden op grond van de ZANU 2024 in de eerste 52 weken van hun arbeidsongeschiktheid recht op 100% van de bezoldiging. Na afloop van de 52 weken vindt er tot en met 104 weken – geteld vanaf de eerste ziektedageen korting plaats naar 70% van de bezoldiging over de niet gewerkte uren.
  • Medewerkers die op 31 december 2023 76% van hun bezoldiging ontvingen over de niet gewerkte uren op basis van de ZANU 2021 (de oude regeling), behouden dit percentage tot het einde van de resterende periode van 104 weken.

Op grond van de ZANU 2024 zijn de loondoorbetalingspercentages per 1 januari 2024 in werking getreden. Dit betekent dat een aantal medewerkers met terugwerkende kracht onder de nieuwe regeling zal vallen. De medewerkers die dit betreft, worden hier persoonlijk van op de hoogte gesteld en waar nodig gecompenseerd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.