Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Anja van der Voort bevorderd naar UHD

22 maart 2024

Anja van der Voort
Anja van der Voort

In het voorjaar van 2023 vond in het instituut een bevorderingsronde naar UHD plaats met als doel één zittende UD te bevorderen naar UHD. Met alle kandidaten is een gesprek gevoerd met een commissie bestaande uit de onderzoeksdirecteur, twee UHD’s en de instituutsmanager van het instituut Pedagogische Wetenschappen en de opleidingsdirecteur van CAOS. Op basis van de gesprekken en de ingediende documenten - cv, visies op onderwijs, onderzoek en bestuur - werd duidelijk dat twee kandidaten overtuigend voldeden aan het profiel.

Er was echter ruimte voor slechts één bevordering. Inmiddels is het 2024 en is er ruimte voor een nieuwe bevordering. Gezien de uitkomst van de (recente) vorige ronde en de behoefte van het instituut aan iemand met eenzelfde profiel, hebben we ervoor gekozen om eenmalig geen nieuwe open werving te organiseren. Daarom heeft het instituutsbestuur de andere kandidaat, dr. Anja van der Voort, aan het faculteitsbestuur voorgedragen ter bevordering naar UHD. Het faculteitsbestuur heeft van harte ingestemd met dit verzoek. We feliciteren Anja met haar nieuwe functie!

Naar verwachting zal de volgende UHD-bevorderingsronde in 2025 plaatsvinden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.