Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Calls for proposals: Gratama Jubileum Gift en LUF Praesidium Libertatis Subsidie

14 maart 2024

De aanvraagronde is geopend voor zowel de Gratama Jubileum Gift 2025 van 100.000 euro als de LUF Praesidium Libertatis Subsidie 2024 van 2x 75.000 euro.

Over de grenzen kijken

De complexe maatschappelijke vraagstukken van deze tijd passen zelden of nooit naadloos binnen de kaders van één enkel vakgebied of specialisme. Bij het zoeken naar oplossingen is het dan ook van groot belang dat wetenschappers in onderlinge samenspraak over de grenzen van hun eigen domein en discipline heen kijken.

Om dit te stimuleren, stelt de Gratama-Stichting ter gelegenheid van haar 100-jarige bestaan een LUF-subsidie van 100.000 euro beschikbaar: de Gratama Jubileum Gift 2025. De subsidie is bedoeld voor een interfacultair en/of interdisciplinair project dat aansluit bij een van de negen interdisciplinaire onderzoeksprogramma’s van de universiteit. Kijk voor alle voorwaarden, deadlines en overige informatie op de website van het LUF.

Voor jong talent

Om het jaar worden twee LUF Praesidium Libertatis Subsidies toegekend aan getalenteerde onderzoekers die in staat worden geacht vernieuwende en originele onderzoeksideeën (verder) te ontwikkelen. De subsidie wil ook een opstap bieden naar grotere beurzen. Kijk voor alle deadlines, voorwaarden en overige informatie op de website van het LUF.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.