Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Ontwikkelingen maatregelen begrotingstekort

17 april 2024

In een eerder bericht is aangegeven dat onze faculteit na een aantal jaren van flinke groei vanaf 2024 met een substantieel financieel tekort te maken heeft. Dit tekort is ontstaan door daling van het aantal studenten en van de studieresultaten van studenten. Het tekort wordt in 2024 opgevangen door de inzet van de reserve van het faculteitsbestuur; vanaf 2025 zijn passende maatregelen nodig om de faculteit weer financieel gezond te maken.

De afgelopen tijd zijn verschillende opties doorgerekend en de effecten gewogen. Momenteel worden de voorstellen van het faculteitsbestuur besproken met de wetenschappelijk directeuren, de faculteitsraad, afdelingsvoorzitters en de stafhoofden. Dit voorstel bestaat uit besparingen en inkomstenverhoging.

Als we het uiteenzetten, dan bestaat het voorstel op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

  • Minder personeel inzetten en materiële kosten verminderen: door de uitval van studenten is de inschatting dat voor het verzorgen van het onderwijs minder FTE ingezet kan worden. We zijn ons ervan bewust dat daarvoor aanpassingen in de uitvoering noodzakelijk zijn. De reductie willen we bereiken door middel van natuurlijk verloop en selectieve vacaturevervulling. Sommige vacatures worden dan niet (meer) gevuld. Hier wordt vanzelfsprekend met grote zorgvuldigheid naar gekeken omdat werkdruk en het welzijn van de medewerkers een zeer belangrijke rol spelen in de afwegingen. Ook op materiële kosten wordt bezuinigd zoals tentamenlocaties, openingstijden, cateringafname en meer.
     
  • Andere inzet stafdiensten: door onder meer minder inzet, en processen effectiever en efficiënter te maken. Maar ook het begrenzen van de ambities; wat kunnen we wel en niet meer doen. Daarnaast kan een betere afstemming met andere diensten van de Universiteit Leiden voorkomen dat we ‘dubbel’ werk verrichten. Tenslotte kan een deel van de bezetting anders worden gefinancierd, bijvoorbeeld uit de kwaliteitsmiddelen.
     
  • Andere vormen van financiering: naast de reguliere universitaire bijdrage kijken we ook naar andere vormen van financiering. Dit kan bijvoorbeeld door inzet van stimuleringsbeurzen, het uitbreiden van activiteiten van de Leiden Law Academy (postacademisch onderwijs en evenementen) en de Advanced Master programma’s. Ook zal een belangrijk deel van de reserve worden ingezet als (tijdelijke) alternatieve financieringsbron (zoals in 2024 al gebeurt).
     
  • Inkomstenverhoging: voor de lange termijn is het belangrijkste aandachtspunt het verbeteren van het studierendement. Enkele maatregelen ter verbetering van het studierendement worden daartoe al komend collegejaar ingevoerd. In collegejaar 2025-2026 starten we met het nieuwe curriculum van de bachelor Rechtsgeleerdheid, daarmee wordt onder meer beoogd de rendementen te verbeteren.  

Planning
Inmiddels worden voorbereidingen getroffen om de maatregelen in de begroting van 2025-2028 zorgvuldig te verwerken. Momenteel bespreken het faculteitsbestuur, de wetenschappelijke directeuren, de faculteitsraad, afdelingsvoorzitters en de stafhoofden de voorstellen en ideeën. We houden medewerkers op de hoogte van de ontwikkelingen en zetten alles op alles om met elkaar een mooi, studeerbaar en financieel rendabel onderwijsprogramma aan te bieden.

Mocht je een vraag hebben of meer informatie nodig hebben, mail dit naar Gertjan Boshuizen, directeur Bedrijfsvoering.

Hartelijke groet,

Suzan Stoter, decaan

Jan Crijns, vice-decaan

Gertjan Boshuizen, directeur bedrijfsvoering

Hannah Saberi, assessor

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.