Universiteit Leiden

nl en

ICT, Onderwijs

Update over ANS migratieproces

12 april 2024

Zoals al eerder gecommuniceerd is, gaat de Faculteit Geesteswetenschappen overstappen naar een nieuw toetssysteem voor digitale tentamens. Waar nu Remindo wordt ingezet, gaan in de toekomst alle faculteiten gebruik maken van ANS Exam. Doordat hiermee één lijn getrokken wordt over de hele universiteit, zal deze stap zorgen voor niet alleen een betere integratie van ons toetssysteem in andere systemen, maar ook voor een efficiënter beheer en ondersteuning vanuit de centrale organisatie.

Omdat dit een ingrijpende verandering is, wordt het migratieproces zorgvuldig voorbereid. Er zijn bijvoorbeeld al tests uitgevoerd om ervoor te zorgen dat alle vragen goed worden overgezet, en eventuele kleine problemen worden van tevoren in samenwerking met ANS opgelost. De formatieve toetsen zullen als eerst gemigreerd worden, de planning voor de summatieve toetsen volgt later.

Een belangrijk aspect in de migratie zijn de wensen van de betrokken docenten. Om ervoor te zorgen dat de migratie zoveel mogelijk aan alle verwachtingen en vereisten voldoet, gaat ECOLe binnenkort in gesprek met docenten die gebruik maken van Remindo voor hun digitale tentamens. Er zal bijvoorbeeld besproken worden welke toetsen en vragen moeten worden overgezet van Remindo naar ANS en hoe die gecategoriseerd worden in ANS. De input van de docent is hierbij erg belangrijk. Dit proces zal vormgegeven worden op een manier die de extra werkdruk voor de docent zoveel mogelijk beperkt.

Om gebruikers vertrouwd te maken met het nieuwe systeem worden voor de zomer enkele workshops georganiseerd, verzorgd door de leverancier van ANS. Als je geïnteresseerd bent, houd dan de berichtgeving in de gaten en meld je aan voor deze workshops. Later dit jaar zal ECOLe ook instructiemogelijkheden bieden, inclusief praktische instructievideo's, om te helpen bij het gebruik van ANS.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.