Universiteit Leiden

nl en

Vraag nu financiele ondersteuning aan voor maatschappelijke impact activiteiten

9 april 2024

Het Faculteitsbestuur stelt - zoals afgelopen jaren - ook in het kalenderjaar 2024 een bedrag van in totaal €10.000 beschikbaar om initiatieven op het gebied van maatschappelijke impact (gedeeltelijk) te financieren. Ook dit jaar staat het fonds doorlopend open voor aanvragen van onderzoekers.

Waarvoor kan ik een bijdrage aanvragen?

Onderzoekers en docenten* van de Faculteit Geesteswetenschappen kunnen een bijdrage aanvragen van maximaal €1200,- voor het (gedeeltelijk) financieren van incidentele kosten van een initiatief dat als doel heeft de maatschappelijke impact van het Geesteswetenschappelijk onderwijs of onderzoek te versterken. Dit kan met verschillende type activiteiten, zoals (maar niet uitsluitend) outreach, publieksactiviteiten, beleidsbeïnvloeding, kennistransfer of maatschappelijke netwerkvorming.

Het fonds kan niet gebruikt worden voor het vrijkopen van tijd voor de aanvrager, maar wel voor het inhuren van extra ondersteuning zoals een student-assistent die ondersteunt in de organisatie van bijvoorbeeld een evenement.

Wat dient er in de aanvraag te staan?

Aanvragen bestaan uit een korte beschrijving van het initiatief waarvoor subsidie gezocht wordt (maximaal 1 A4), wat het doel en de doelgroep van het initiatief zijn, wanneer de activiteit plaats vindt en hoeveel bijdrage ervoor gevraagd wordt. Ook dient de aanvrager een begroting op hoofdlijnen aan te leveren. Aanvragen kunnen alleen ingediend worden voor activiteiten die in het kalenderjaar 2024 plaats vinden en gefactureerd worden.

Wat zijn de verdere beeordelingscriteria?

Naast bovenstaande gelden de volgende beoordelingscriteria: 

  • De mate waarin het initiatief bijdraagt aan de beoogde positieve impact op (groepen mensen uit) de samenleving.  
  • Het is belangrijk dat de aanvrager een goed beeld heeft van het beoogde doel en de doelgroep van het initiatief  
  • De haalbaarheid van het bereiken van het doel. 
  • De mate waarin er samenwerking wordt gezocht met maatschappelijke partners en/ of burgers. 
  • De mate waarin het initiatief bijdraagt aan een duurzame verbetering van het onderwijs of onderzoek van onze faculteit. 
  • Aansluiting bij één van de gezichtsbepalende thema's van de faculteit (De wereld van Talen en Culturen, Mensen, Migratie en Mobiliteit, De Constructie van Erfgoed en De Menselijke Digitale Wereld) of thema's waar de faculteit haar positie op wil versterken (Methodologieën van de Geesteswetenschappen, Environmental Humanities and Sustainability en Health Humanities).  
  • Koppeling aan de focusthema's van Leiden Kennisstad, Gezondheid & Welzijn, Biodiversiteit & Duurzaamheid en Cultureel Erfgoed, is een pre. 

Het fonds kan niet gebruikt worden voor het vrijkopen van tijd voor de aanvrager, maar wel voor het inhuren van extra ondersteuning, zoals een student-assistent die ondersteunt in de organisatie van bijvoorbeeld een evenement. 

Hoe kan ik dit aanvragen?

Wil je graag seed money aanvragen of heb je vragen over een maatschappelijke impact activiteit? Neem dan contact op met het impact support netwerk, via impactsupport@hum.leidenuniv.nl.  

*Met een bezoldigde aanstelling, buitenpromovendi kunnen enkel via hun promotor financiering ontvangen. Voor PhD kandidaten geldt dat hun promotor in de cc van de aanvraag meegenomen moet worden.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.