Universiteit Leiden

nl en

ICT, Onderwijs

Vul de enquête in over gebruik LLM-chatbots in onderwijs

5 april 2024

Vanwege de groeiende aanwezigheid van AI in het onderwijs, onderzoekt de Universiteit Leiden de interactie van deze technologie met onderwijsactiviteiten. Het doel van deze enquête is om inzicht te geven hoe docenten en studenten Large Language Model (LLM)-chatbots, zoals onder andere ChatGPT, Gemini, Claude of Microsoft CoPilot, gebruiken om een veilige en effectieve implementatie van AI in het onderwijs te ondersteunen.

Deze enquête is anoniem en het invullen (mogelijk tot 12 april) duurt ongeveer 7 minuten. De resultaten worden gebruikt om het college van bestuur te adviseren over de voorkeuren en behoeften van de Leidse universitaire gemeenschap.

Bij vragen kan er contact worden opgenomen met privacyandprotection@llinc.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.