Universiteit Leiden

nl en

Organisatie, Onderzoek

Vul de vragenlijst in over academisch management

3 april 2024

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) doet, in samenwerking met alle Nederlandse universiteiten, onderzoek naar academisch management in de Nederlandse wetenschap. Ondanks de toegenomen aandacht voor leiderschap en academisch management weten we nog weinig over wie de verschillende rollen vervullen en hoe academici deze rollen beleven. Help je mee om dit beter in kaart te brengen?

Met een vragenlijst willen we meer inzicht krijgen in de dynamiek van academisch management en de verdeling en toekenning van bestuurlijke en managementtaken. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de beleving van macht en invloed en ervaren waardering voor academisch management.

Alle universitair (hoofd)docenten en hoogleraren van de veertien Nederlandse universiteiten worden gevraagd mee te doen aan de vragenlijst. Zo ontstaat een zo representatief mogelijk beeld van de stand van zaken.

Het invullen van de vragenlijst is vrijwillig en volledig anoniem. Het duurt ongeveer 10-15 minuten.

Ga naar vragenlijst

De resultaten van het onderzoek zullen worden samengevat in een openbaar rapport met bevindingen en (beleids-)aanbevelingen dat door het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren gepubliceerd zal worden en teruggekoppeld wordt naar de individuele universiteiten. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met de onderzoekers via academicmanagement@eur.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.