Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Wie verdient er een Spinoza- of Stevinpremie?

11 april 2024

Ken jij een aan onze universiteit verbonden onderzoeker die écht een Spinoza- of Stevinpremie verdient? Iemand die baanbrekend onderzoek doet dat van wereldwijde invloed is op een vakgebied? Of iemand die de inzichten van eigen onderzoek op een uitzonderlijke manier benut en zo aantoonbare maatschappelijke impact creëert? Draag deze kandidaat dan nu voor aan je wetenschappelijk directeur of onderzoeksdirecteur.

De decaan kan geschikte kandidaten dan voordragen aan de rector voor nominatie. Jaarlijks mag de rector, op persoonlijke titel en in strikte vertrouwelijkheid tegenover de kandidaten zelf, tot drie kandidaten nomineren voor deze vooraanstaande prijzen.

Over de Spinoza- en Stevinpremies

Jaarlijks reikt NWO vier prestigieuze wetenschapsprijzen uit aan uitzonderlijke onderzoekers:

 • De Spinozapremie wordt jaarlijks uitgereikt aan twee onderzoekers die baanbrekend onderzoek met een grote uitstraling hebben gedaan – en blijven doen. Onderzoek waarmee zij naar internationale maatstaven behoren tot de allerbeste wetenschappers wereldwijd.
 • De Stevinpremie wordt jaarlijks toegekend aan twee onderzoekers die bijzonder succes hebben behaald op het gebied van kennisbenutting voor de samenleving. Kennisbenutting die heeft geleid tot waardecreatie en/of veranderingen in de maatschappij (cultureel, economisch, industrieel, ecologisch en/of sociaal) waarbij de onderzoekers zelf een doorslaggevende rol hebben gespeeld.

De voordrachten worden door een brede, internationale commissie beoordeeld. De vier Spinoza- en Stevinlaureaten ontvangen elk €1,5 miljoen als erkenning en stimulans van hun bijzondere werk. Als boegbeelden van de Nederlandse wetenschap inspireren zij bovendien beginnende onderzoekers.

Voorwaarden en criteria voor geschikte kandidaten

De hieronder opgenomen criteria en weging golden voor de voordrachten van vorig jaar (2024) en zijn onder voorbehoud van eventuele wijziging door NWO voor de aanstaande nominatieronde 2025.

 • Kandidaten zijn in vaste dienst van een Nederlandse kennisinstelling (o.b.v. artikel 1.1, lid 1 van de NWO Subsidieregeling 2017);
 • kandidaten dienen gelet op hun pensioengerechtigde leeftijd de volledige premie voor hun pensioen te kunnen besteden, zodoende komen alleen kandidaten in aanmerking die op 1 oktober 2025 nog minimaal vijf jaar zijn verwijderd van hun pensioengerechtigde leeftijd (veel eerdere Leidse laureaten waren 46-55 jaar bij voordracht);
 • kandidaten hebben niet eerder een Spinoza- of Stevinpremie ontvangen.
 1. (Inter)nationaal erkende wetenschappelijke impact en kwaliteit (weging 20%).
 2. Leiderschap en aantrekkingskracht op beginnende onderzoekers (weging 20%).
 3. Kennisbenutting en impact (inclusief outreach activiteiten) (weging 60%).

De Stevinpremie zal de ontwikkeling van de kandidaat in het toepassen van onderzoeksresultaten naar verwachting nog een belangrijke stap verder kunnen brengen.

Zie voor nadere toelichting op de criteria Brochure NWO Stevinpremie 2024 en lees hier meer over eerdere Stevinlaureaten.

 1. (Inter)nationaal erkende wetenschappelijke impact en kwaliteit (weging 70%).
 2. Leiderschap en aantrekkingskracht op beginnende onderzoekers (weging 20%).
 3. Kennisbenutting en impact (inclusief outreach activiteiten) (weging 10%).

De NWOSpinozapremie zal het onderzoek van de kandidaat naar verwachting nog een belangrijke stap verder kunnen brengen.

Zie voor details: Brochure NWO Spinozapremie 2024 en lees hier meer over eerdere Spinozalaureaten.

Vertrouwelijkheid

Door de vertrouwelijke voordrachtprocedure wordt niet gedeeld welke kandidaten de rector overweegt en uiteindelijk selecteert voor de voordracht. Indien NWO constateert dat de vertrouwelijkheid niet gewaarborgd is, behoudt NWO zich het recht voor om de voordracht te weigeren. Je kunt erop vertrouwen dat, wanneer een interne kandidaat via de decaan wordt voorgelegd aan de rector, deze met passende zorgvuldigheid in overweging wordt genomen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.