Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe ombudsfunctionaris voor studenten

Sinds het voorjaar is Eugène van der Heijden de nieuwe ombudsfunctionaris voor studenten. Onderwijs en studenten zijn de rode draad in Van der Heijdens loopbaan.

Eugène van der Heijden

Begeleiding

Van zijn voorganger nam rechtenalumnus Van der Heijden circa 35 klachten over, en daar zijn er sinds zijn aantreden in mei al weer ruim 45 bij gekomen. Daarin zijn enkele trends aan te wijzen. De eerste is de begeleiding van studenten in de verschillende fasen van de studie. ‘Het knettert wel eens in de relatie tussen docent en student. Een andere trend vormt de huisvesting van internationale studenten. Die komen niet altijd terecht waar ze dachten of hoopten terecht te komen op grond van de voorkeur die ze konden aangegeven. Een derde trend is de beoordeling van tentamens en werkstukken.’ Een dergelijke kwestie verwijst de ombudsfunctionaris meestal door naar de examencommissie. ‘Ik heb immers geen verstand van de vakinhoud en dit soort zaken vallen buiten mijn bevoegdheid.’

Ook student heeft informatieplicht

‘Ik zie het als mijn taak ervoor te zorgen dat student en opleiding weer samen verder kunnen’, zegt Van der Heijden. ‘Onderliggend probleem bij klachten is vaak informatieoverdracht. Van der Heijden: ‘Iets staat bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk op internet, maar het kan ook zijn dat de student informatie heeft gemist. Zowel de opleiding als de student heeft een informatieplicht. De paradox is soms dat de wens van de opleiding om volledig te informeren juist kan uitmonden in onvolledigheid, bijvoorbeeld als die bepaalde uitzondering  er nou net niet staat genoemd.

Onderwijs is een leuk universum

Van der Heijden vindt het onderwijs, waarin jonge mensen zich ontwikkelen vanuit hun eigen nieuwsgierigheid, een leuk ‘universum’.  ‘En studenten bevinden zich in een interessante levensfase. Ze worden geacht zelfstandig te functioneren maar hebben op zijn tijd toch behoefte aan goede adviezen en een goede begeleiding. De Leidse universiteit doet daar, bij de faculteiten en opleidingen, en bij Plexus, veel aan.

Gevarieerde loopbaan in het onderwijsveld

Afgezien van een aantal jaren mediation in arbeidsconflicten, heeft Van der Heijden altijd bij onderwijsinstellingen of bij onderwijsgerichte organisaties gewerkt. Lang had hij allerlei functies bij de TU Delft, variërend van project-, contract- en lijnmanager tot studentendecaan en studieadviseur. Begin jaren ’90 al werkten de universiteiten van Leiden, Rotterdam en Delft samen, en toen al hadden ze gezamenlijk trainee’s. Waarvan Van der Heijden er één was. Verder werkte hij bij het Bèta-platform dat zich beijvert om het bèta-onderwijs in havo en vwo aantrekkelijker te maken, bij de stichting NOB die voortgezet onderwijs in het Nederlands op internationale scholen in het buitenland ondersteunt. En Van der Heijden werkte zelfs al een tijdje bij de Universiteit Leiden. Bij HRM, begin jaren ‘90 nog Personeelszaken geheten, was hij projectleider woon-werkverkeer. Hij is is dus nu voor de tweede keer terug van weggeweest.

Van der Heijden is actief op LinkedIn maar heeft in verband met zijn functie afgesproken hierin gedurende de looptijd van zijn benoeming als ombudsfunctionaris terughoudend te zijn in verband met zijn neutraliteit en onafhankelijkheid.

Onbehoorlijke behandeling 
Studenten – de Nederlandse en internationale - kunnen bij de ombudsfunctionaris terecht met klachten als ze menen onbehoorlijk te zijn behandeld door een medewerker of een bestuursorgaan van de universiteit. Onbehoorlijk is een gedraging die respectloos is, oneerlijk, niet volgens de regels, of anderszins vervelend of nadelig voor de student. De ombudsfunctionaris heeft een onafhankelijke positie  en een geheimhoudingsplicht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.