Universiteit Leiden

nl en

Haagse vestiging groeit uit tot internationaal academisch centrum

De Universiteit Leiden wil haar campus in Den Haag de komende vijf jaar laten uitgroeien tot een internationaal vooraanstaand academisch centrum met onderzoek en onderwijs die direct aansluiten op het profiel van de stad. Alle faculteiten gaan bijdragen aan deze groei. Hiertoe heeft de universiteit een samenwerkingsovereenkomst getekend met de gemeente Den Haag.

Vier nieuwe thema’s

De universiteit heeft vier thema’s gekozen waarop ze haar onderzoek en onderwijs in Den Haag wil concentreren:

  1. internationaal recht, vrede en veiligheid
  2. politiek en openbaar bestuur
  3. stedelijke vraagstukken
  4. gezondheid en zorg (in nauwe samenwerking met het LUMC)

Deze vier onderzoeksthema’s sluiten aan op het profiel van de stad Den Haag en dragen bij aan het welzijn en de welvaart van haar (meer dan een half miljoen) inwoners. Alle faculteiten zullen activiteiten gaan ontplooien in Den Haag. Ook voorzieningen voor studenten en medewerkers op de campus (onderwijs, onderzoek, bibliotheek) worden uitgebreid.

Academisch onderwijscentrum

De universiteit wil haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten de komende jaren flink uitbreiden en een academisch onderwijscentrum worden met in totaal 15 voltijds academische opleidingen. De plannen richten zich op een aantal nieuwe Engelstalige bachelor- en masteropleidingen die aansluiten op de vier thema’s. Daarnaast worden in Den Haag nieuwe leergangen voor professionals ontwikkeld, onder meer op het terrein van politie, bestuur, veiligheid en leiderschap, en wordt het aanbod internationale summer schools verder vergroot.

Nieuw Student Center

De universiteit verwacht met haar onderwijsactiviteiten in Den Haag op termijn, tot 2020, door te groeien naar 4.500 studenten. De universiteit wil voor hen onder meer een Haags Student Center realiseren waar studenten elkaar ook in hun vrije tijd kunnen ontmoeten voor sociale activiteiten en cultuur. Onderwijs en onderzoek zullen zich concentreren op de drie hoofdlocaties van de universiteit: het Anna van Buerenplein met het University College, de Schouwburgstraat en het complex aan de Wijnhaven dat dit najaar wordt opgeleverd.

Nieuwbouw Wijnhaven - Nicole Romijn Fotografie

Bruisende kennis- en studentenstad

De gemeente Den Haag wil de plannen van de universiteit ook financieel steunen. Wethouder Ingrid van Engelshoven (Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs): 'Wij zijn blij met de plannen van de Leidse universiteit. De universiteit richt de onderwijs- en onderzoekambities in Den Haag op de clusters die nauw aansluiten op het profiel van onze stad. Dat draagt bij aan de ontwikkeling van de kenniseconomie en versterkt het profiel van Den Haag als de Internationale Stad van Vrede en Recht. Onze stad wil daarnaast ook een bruisende studentenstad worden, met alle voorzieningen die daarbij horen.'

Hier liggen kansen, ook voor onderzoek

Rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur, Carel Stolker, over de overeenkomst: ‘Onze universiteit is sinds 1998 een universiteit in twee steden: Leiden en Den Haag. Den Haag is een heel andere stad dan Leiden, met belangrijke organisaties en tribunalen, en met een veel grotere en anders samengestelde bevolking.  Hier liggen nieuwe vragen voor ons onderwijs en onderzoek. De universiteit wil aansluiten bij de thema’s die de stad kenmerken, zoals internationaal recht, vrede en veiligheid. Daarnaast is Den Haag ‘s lands centrum van politiek en openbaar bestuur. Zo’n stad heeft vanzelfsprekend academische presentie nodig.’

Grote vragen van de samenleving

‘Een heldere focus op de vraagstukken waarmee stad en maatschappij kampen, maakt het voor onze wetenschappers mogelijk om bij te dragen aan het oplossen van grote vragen waarvoor onze samenleving staat. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar big data van onze faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, of aan cybersecurity, aan internationale arbitrage – door de faculteit Rechtsgeleerdheid ‒ of aan governance-vraagstukken van de faculteiten Governance and Global Affairs en Sociale Wetenschappen. En dan zijn er sinds kort het geneeskundig onderzoek en de huisartsenopleiding van het LUMC. Ook willen we onderzoek doen naar actuele stedelijke vraagstukken rondom (jeugd)zorg, de groeiende diversiteit van bevolkingsgroepen, probleemgedrag van jongeren, radicalisering, en sociale spanningen in wijken. Onze kennisalliantie Leiden-Delft-Erasmus zal nog meer aan het academisch onderwijs en onderzoek in de gemeente Den Haag gaan bijdragen. Zo komt de Technische Universiteit Delft de komende jaren met een eigen masteropleiding bij ons inhuizen en hopen we dat de inhuizing tot nog meer samenwerking leidt tussen de partners.’

Relatie met Leiden

‘In Den Haag zijn er nieuwe ontwikkelingen, maar ook in Leiden zijn we de afgelopen jaren sterk gegroeid. Leiden is en blijft de stad waar we zijn begonnen, waar ons Academiegebouw staat, en waar het College van Bestuur van de universiteit gehuisvest is en blijft. De groei van onze universiteit in Den Haag zal dan ook niet ten koste gaan van Leiden, maar deze juist versterken. Meer onderzoeks- en onderwijsmogelijkheden in Den Haag betekenen een sterkere positie van de universiteit als geheel. Dat komt de beide vestigingen ten goede. Den Haag biedt ons nieuwe kansen in een wereld die steeds internationaler wordt en waar besluitvorming plaatsvindt die onze hele wereld raakt. Den Haag is de derde VN-stad van de wereld, na New York en Genève!’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.