Universiteit Leiden

nl en

Klankbordgroep Humanities Campus van start

Op 13 juni heeft de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep Humanities Campus plaatsgevonden. Samen met omwonenden en andere belanghebbenden is het participatietraject, onder toeziend oog van procesbegeleider Co Vrouwe van start gegaan. De vergadering werd voorafgegaan door een korte rondleiding langs drie gebouwen van de faculteit.

Rondleiding

Marjana Rhebergen, Hoofd Informatisering en Facilitaire Zaken en een van de rondleiders namens de Faculteit.

Om de deelnemers een indruk te geven van de gebouwen van de faculteit, werd een korte rondleiding gegeven. Op de foto Marjana Rhebergen, Hoofd Informatisering en Facilitaire Zaken en een van de rondleiders namens de faculteit. Cluster Zuid werd als eerste gebouw bezocht. Daarna volgde het Reuvens en als laatste het Lipsius, waar de rondleiding eindigde bij de expositie Humanities Campus.

Expositie Humanities Campus

De klankbordgroep kreeg een 'sneak preview' van de Tentoonstelling Humanities Campus met een toelichting van Frank Werner, stedenbouwkundige van architectenbureau KCAP. De tentoonstelling belicht het verleden, het heden en de toekomst van het Witte Singel-Doelencomplex.

Meer informatie over de tentoonstelling is te vinden in dit eerder online geplaatste bericht. De komende tijd worden rondleidingen georganiseerd voor geïnteresseerde medewerkers. Je kunt je aanmelden voor een rondleiding via dit aanmeldformulier. In september starten de rondleidingen voor overige geïnteresseerden.

De droom van de faculteit

Toelichting van Frank Werner, stedenbouwkundige van architectenbureau KCAP

Menno Tuurenhout, Portefeuillehouder Bedrijfsvoering, is voorzitter van de klankbordgroep. Na het bezoek aan de tentoonstelling, nam hij de aanwezigen mee in de droom van onze faculteit. De faculteit staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven en wil die positie verder versterken. Hiervoor is een moderne en aantrekkelijke onderwijsomgeving nodig, en ruimte om verder te kunnen groeien.

Presentatie door stedenbouwkundige

Frank Werner, stedenbouwkundige van architectenbureau KCAP, gaf een presentatie van het gedane onderzoek naar de mogelijkheden van het gebied. Ook liet hij zien welke stedenbouwkundige kaders daaraan ten grondslag liggen. Daarna ging het gezelschap in twee groepen uiteen om in gesprek te gaan over het project en om alle vragen die leven te verzamelen. Deze vragen en opmerkingen geven input voor de volgende bijeenkomst(en) in september en oktober.

Samenstelling klankbordgroep

De klankbordgroep zal gaandeweg van samenstelling wisselen, afhankelijk van de fase van het project. Bij de bijeenkomst van 13 juni waren aanwezig:

 • wijkvereniging Pieters- en Academiewijk
 • wijkcomité Vreewijk
 • bewonerscommissie Doelencomplex
 • bewoner Doelencomplex
 • omwonenden uit Vreewijk
 • huurdersbelangenvereniging De Eendracht
 • historische vereniging Oud Leiden
 • Vrienden van het Singelpark
 • de wijkagent
 • Universiteit Leiden
 • Gemeente Leiden
 • Woningcorporatie de Sleutels

Meer informatie over het participatietraject is te vinden op de externe projectsite van de Humanities Campus

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.