Universiteit Leiden

nl en

Verslag van de Faculteitsraad van 9 november 2016

Op 9 november heeft de Faculteitsraad weer vergaderd. Het eerste jaarverslag, een Humanities Career Event voor PhD-studenten, de beoogde wijzigingen in het minorenaanbod, de implementatie van de Participatiewet en de rapportage Veiligheid, Gezondheid en Milieu FGW zijn aan bod gekomen.

Wat is er precies besproken?

  • Tijdens de overlegvergadering werd kort stilgestaan bij het eerste jaarverslag van de Faculteitsraad, over het academisch jaar 2015-2016. In het jaarverslag zijn alle besluiten en adviezen van de Raad terug te vinden en wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste vergaderthema’s van het afgelopen jaar: het instemmingrecht op de facultaire begroting, het herkansen van voldoendes, werkdruk, duurzaamheid, het alcoholprotocol en het herzien van het faculteitsreglement. Tot slot worden enkele initiatieven genoemd die de Raad heeft genomen om de medezeggenschap te versterken in de faculteit. Voorbeelden hiervan zijn de vergroting van de zichtbaarheid van de Raad en de verdere professionalisering van de studentleden van opleidingscommissies.
  • De Faculteitsraad zou graag zien dat naast het Humanities Career Event voor studenten er iets soortgelijks wordt georganiseerd voor PhD-studenten. Het overgrote deel van de PhD-studenten heeft immers uiteindelijk een loopbaan buiten de wetenschap. Het Faculteitsbestuur vond dit een goede suggestie van de Raad. De binnenkort aan te stellen facultaire coördinator van de Graduate School zal dit idee meenemen bij de planvorming.
  • De beoogde wijzigingen in het minorenaanbod 2017-2018 zijn besproken en de Raad heeft hierover positief geadviseerd. Binnenkort zal het Faculteitsbestuur een besluit hierover nemen.
  • De implementatie van de Participatiewet is besproken. Voor FGW betekent dit dat wij voor de periode tot en met 2018 in totaal 5,5 fte aan arbeidsplaatsen realiseren voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • De rapportage Veiligheid, Gezondheid en Milieu FGW is doorgenomen, onder andere hoe de processen rondom arbo- en milieuzorg binnen de universiteit en faculteiten zijn belegd.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.