Universiteit Leiden

nl en

NSE 2017: Studenten meer tevreden maar er zijn nog wel verbeterpunten

Studenten van de Universiteit Leiden zijn over de meeste onderwerpen in de Nationale Studenten Enquête (NSE) meer tevreden over het onderwijs en hun opleiding ten opzichte van vorig jaar. Er zijn nog wel verbeterpunten. Dat blijkt uit de resultaten van de NSE 2017, die zijn bekendgemaakt door Studiekeuze123.

Respons studenten

De enquête is dit jaar ingevuld door 9.860 Leidse studenten, dat is bijna 37% van alle studenten aan de Universiteit Leiden. De studenten beoordelen hun studie op verschillende aspecten zoals de inhoud, de docenten, studiebegeleiding en wetenschappelijke vaardigheden. Zij beoordelen hun studie op een 5-puntsschaal. Voor Leiden liggen de meeste scores ruim boven de 3 punten, een aantal rond de 4 punten.

Lichte stijging

Studenten van de Universiteit Leiden zijn over de meeste onderwerpen iets tevredener in vergelijking met vorig jaar. De studenten zijn bovengemiddeld tevreden over de inhoudelijke deskundigheid van docenten en de mate waarin docenten inspirerend zijn. Ook zijn studenten meer tevreden over de beschikbaarheid van werkplekken en de bibliotheek. Daarnaast blijft het algemene oordeel van studenten over hun opleiding zeer positief. De studie in het algemeen en de sfeer op de opleiding scoren een dikke 4 op de 5-puntsschaal. Ook op de vraag of studenten hun opleiding aan derden zouden aanraden, geven studenten een ruime 4.

Verbeterpunten

Op een aantal punten geven studenten aan minder tevreden te zijn over Leiden, in vergelijking met andere instellingen. Het gaat om de studiebegeleiding, kwaliteitszorg (het terugkoppelen van enquêteresultaten en maatregelen aan studenten) en de voorbereiding op de loopbaan. Ook de informatievoorziening over onder meer studievoortgang, regels en procedures, toetsen en beoordelingen kan beter. Studenten zijn wel meer tevreden over de informatievoorziening en de kwaliteitszorg ten opzichte van vorig jaar, maar andere universiteiten doen het op dit punt nog iets beter.

Aan de slag

Het College van Bestuur van de universiteit is blij dat zoveel Leidse studenten de moeite hebben genomen de enquête in te vullen. Het CvB neemt de uitslag zeer serieus en gaat met de door studenten aangedragen verbeterpunten aan de slag. Zo zijn er extra middelen vrijgemaakt voor de voorbereiding van studenten op de arbeidsmarkt. Ook is er een online mentornetwerk ingericht waarbij Leidse alumni studenten gericht kunnen helpen, met bijvoorbeeld de keuzes voor hun loopbaan of het aanleren van coachingsvaardigheden. Daarnaast werkt de universiteit aan de verbetering van processen en systemen van informatievoorziening voor haar studenten (zoals Blackboard en Usis) en aan de kwaliteitszorg.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.