Universiteit Leiden

nl en

STEM als de medezeggenschap u lief is

Van 15 t/m 19 mei, dus NU, kunt u stemmen voor de faculteitsraden en de dienstraden. Op die manier kunt u echt invloed uitoefenen. Stem!

Stemmen bij drie faculteiten en drie dienstraden

In principe stemt het personeel van de Universiteit Leiden voor de personeelsgeledingen van de faculteitsraden en voor de dienstraden. Echter, bij een aantal faculteiten en eenheden  zijn er evenveel of zelfs minder kandidaten dan er plaatsen zijn. In die gevallen worden alle kandidaten direct, zonder stemming, lid van het medezeggenschapsorgaan. Er wordt wél gestemd bij de faculteit Governance and Global Affairs, Rechtsgeleerdheid, en Wiskunde en Natuurwetenschappen, en bij het Bestuursbureau, Onderwijs en Studentenzaken en de Universitaire Bibliotheken Leiden. 

Rolando Podda

Onderwijs- en Studentenzaken

Rolando Podda, van Onderwijs en Studentenzaken, meer specifiek van het Universitair Sportcentrum, krijgt bij de verkiezingen vier nieuwe collega’s: om uiteenlopende redenen stelden de zittende leden zich niet opnieuw kandidaat. ‘Ik vind dat de dienstraad een beter inzicht geeft in onze organisatie en alle processen die daarbij horen. Ook het bewaken van de belangen van onze medewerkers spreekt mij erg aan. Onze scheidend voorzitter Norbert Peters heeft het perfect verwoord, vind ik. Hij stelde: Als lid van de Dienstraad behartig je de belangen van medewerkers op het gebied van beleid en besluitvorming. Daarbij heb je de taak om kritisch en constructief mee te denken over veranderingen binnen de dienst. Ook ben je een aanspreekpunt voor medewerkers om veranderingen of misstanden aan te kaarten. Beter kan ík het niet zeggen!’

Kaoutar Ouhssaine

Twee kandidaten op één kamer

Bij de Faculteit Governance en Global Affairs in Den Haag delen twee kandidaten voor de faculteitsraad één kamer. Het zijn Kaoutar Ouhssaine en Annabel Goth en, beiden van Bestuurskunde. Ouhssaine is secretaris van de examencommissie, Goth beleidsmedewerker. Ze werden vorig jaar plotseling lid toen er twee vervangers moesten komen: een ging met zwangerschapsverlof, een ander kreeg een baan elders. Ouhssaine en Goth zijn zo enthousiast dat ze zich nu officieel kandidaat hebben gesteld.

Annabel Goth

OERen

De beide vrouwen hebben er sinds hun lidmaatschap voor geijverd dat de concept-agenda eerder uitgaat zodat ze de onderwerpen bij de collega’s aan de orde kunnen stellen. Ook zijn ze druk geweest met de OERen, de Opleidings-  en examenreglementen. Die werken op een enkel onderdeel flink werkdrukverhogend uit en dat hebben ze aan de orde gesteld. Het bestuur heeft het commentaar serieus genomen maar de grote lijnen van de reglementen worden centraal bij de universiteit vastgesteld, daar iets aan veranderen kan pas volgend jaar.

Pettenprobleem?

Is er bij dit onderwerp geen pettenprobleem, gezien de functies van Ouhssaine en Goth? 'Feitelijk is dat niet zo. Maar soms maakten we een (besluitvormings)proces wel op twee plaatsen mee. De reacties van de achterban liepen toen niet erg uiteen dus we konden een stevig argument maken', zeggen ze eensgezind. En ondertussen vinden ze het fijn én interessant om meer zicht te krijgen op de beweegredenen achter besluiten die het faculteitsbestuur neemt.

Vrij veel bevoegdheden

De medezeggenschapsorganen hebben vrij veel bevoegdheden. Ze kunnen adviseren over bijvoorbeeld de organisatie en werkwijze van hun eenheid, en over allerlei zaken die te maken hebben met personeelsbeleid en de manier waarop dat wordt uitgevoerd. Voor dienstraden geldt bovendien dat ze op elk onderwerp waar zij advies over hebben uitgebracht, ook instemmingsrecht hebben: zonder die instemming kan de manier waarop een maatregel of beleidspunt wordt uitgevoerd, niet doorgaan. De faculteitsraden van de Leidse hebben sinds enige tijd instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting van hun faculteit. Dat komt voort uit het ingevoerde wettelijke instemmingsrecht van de Universiteitsraad op de hoofdlijnen van de universitaire begroting.

(CH)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.