Universiteit Leiden

nl en

Wie draagt bij aan een duurzame universiteit?

De universiteit werkt aan duurzaamheid en een beter milieu. In het vorig jaar vastgestelde Milieubeleidsplan 2016-2020 heeft zij haar doelen voor de komende jaren verwoord. In dit bericht een kort overzicht van een aantal doelen en recente activiteiten.

In het Milieubeleidsplan 2016-2020 staat de visie van de Universiteit Leiden op het verduurzamen van de organisatie en de daarbij horende doelen. Belangrijk in het plan is ook bewustwording bij medewerkers en studenten stimuleren om verantwoord met ons milieu om te gaan. De universiteit heeft daarnaast behoefte aan docenten en studenten die willen meedenken over duurzaamheid. Lees hieronder hoe u zich kunt aanmelden.

CO2-emissie van zakelijke vliegreizen

Vliegen is per kilometer het meest milieubelastende vervoermiddel. Het allerbeste is om niet te vliegen en te kiezen voor duurzamere alternatieven, zoals de trein. Voor die reizen waarbij vliegen de enige optie is, biedt compensatie van de CO2-uitstoot een uitkomst.

In het milieubeleidsplan staat de doelstelling: Bij dienstreizen korter dan 6 uur reistijd is reizen per trein de norm. De trein is op korte afstanden vaak een goed alternatief als de totale reistijd wordt meegerekend. Vliegen over een korte afstand kost bovendien per kilometer meer energie, omdat het opstijgen een groot deel van de vlucht is en dit veel brandstof kost. Hierdoor wordt op een korte afstand relatief veel CO2 uitgestoten.
Om na te gaan of aan de gestelde norm wordt voldaan door universiteitsmedewerkers, zijn de data geanalyseerd van de vluchten die in 2016 zijn geboekt via UniGlobe (zie ook tabel hieronder).

De uitkomsten hiervan zijn:

  • Er zijn 11.729 vluchten (enkele reis) geboekt in 2016; gemiddeld 3 vluchten per medewerker. Met deze vluchten zijn 33.640.987 vliegkilometers afgelegd.
  • 852 van de 11.729 vluchten (7%) viel binnen de 6-uursnorm van of naar Nederland, dit is minder dan 1% van de totaal gevlogen afstand.
  • De voornaamste bestemming binnen de 6-uursnorm is Londen (72%), daarna verschillende steden in Duitsland (18 % van de reizen, voornamelijk naar Frankfurt). Dit zijn enkel eindbestemmingen..
  • De vluchten binnen de 6-uursnorm veroorzaakten 52.696 kg CO2 (1,5%) van de totale CO2-uitstoot van alle vliegreizen. Als deze vluchten per trein zouden zijn afgelegd, had dit 44.770 kg CO2 gescheeld.
  • Er zijn in 2016 via UniGlobe 393 internationale treinreizen geboekt, waarvan 55% naar of vanuit België (voornamelijk Brussel). 40 van de 393 treinreizen ging naar Londen, 3 naar Luxemburg en 1 naar Spanje. Vermoedelijk boeken veel medewerkers hun internationale treinreis niet via UniGlobe.

Dit is de eerste keer dat deze reisgegevens worden geanalyseerd, trends worden duidelijk als de gegevens ook van latere jaren kunnen worden geanalyseerd.

Zoals afgesproken in het milieubeleidsplan wordt de door vliegreizen uitgestoten CO2 gecompenseerd vanaf het jaar 2016, via bijvoorbeeld het Fair Climate Fund. Voor 2016 zou het gaan om het compenseren van de uitstoot van minstens 3.539.452 kg CO2.

 

Vluchten binnen 6u per trein bereikbaar

Rest van de vluchten

Alle vluchten

Aantal

852

7%

10.877

93%

11.729

Afstand totaal (in km)

304.878

0,91%

33.336.109

99%

33.640.987

Afstand gemiddeld (in km)

358

 

3.224

 

2.868

CO2 totaal (in kg)

52.696

1,49%

3.486.756

99%

3.539.452

GFT-scheiding

Ook andere duurzaamheidsplannen zijn opgepakt in de afgelopen periode. Zo wordt bij de faculteit Sociale Wetenschappen swill (oftewel GFT-afval) gescheiden ingezameld in het restaurant. Omdat blijkt dat studenten en medewerkers niet altijd weten wat in welke afvalbak mag, wordt er komende tijd meer aandacht besteed aan communicatie over afvalscheiding.

Duurzame docent

De universiteit is op zoek naar docenten die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid en daar eventueel in (willen) doceren of een ambassadeursfunctie op zich willen nemen. Wilt u ons helpen met het verbeteren van het overzicht van de huidige stand van duurzaamheid in onderwijs en onderzoek? Ook willen we een scriptieprijs voor de meest duurzame scriptie instellen. Graag komen we in contact met docenten die het thema duurzaamheid een plek (willen) geven in hun onderwijs. Dat kan door een mail te sturen naar programmamanager duurzaamheid Daphne van den Berg.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.