Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe wisselleerstoel voor gendergerelateerd onderzoek gelanceerd

Nederland scoort niet zo goed als het aankomt op gelijke kansen in de wetenschap. De uitstroom van vrouwen uit de wetenschap is groot. Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren en OPZIJ lanceren daarom een gezamenlijke wisselleerstoel ter bevordering van de doorstroom van vrouwen in de wetenschap.

Terwijl aan het begin van de pijplijn meer dan de helft van de studenten vrouw is, blijft er aan het einde een schamele 18% vrouwelijke hoogleraren over. Hierdoor blijft veel talent onbenut. Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) en OPZIJ hebben een wisselleerstoel in het leven geroepen om een impuls te geven aan de carrière van vrouwelijke wetenschappers in de hoogste echelons van de Nederlandse wetenschap. Daarnaast is de wisselleerstoel specifiek bedoeld om onderzoek naar gendergerelateerde thema's te ondersteunen en zichtbaarder te maken.

De Universiteit Leiden is met 24% vrouwelijke hoogleraren de koploper in Nederland. Diversiteit is een van de kernwaarden van de Universiteit Leiden. Sinds een aantal jaren voert de universiteit een actief diversiteitsbeleid, onder meer gericht op de benoeming van meer vrouwen in wetenschappelijke topfuncties. Zo wordt vrouwelijk talent binnen en buiten de universiteit actief gescout en zit er een diversiteitsdeskundige in benoemingscommissies. Daarnaast krijgen vrouwelijke topwetenschappers bij hun faculteit een mentor.

De LNVH OPZIJ leerstoel heeft een looptijd van twee jaar en dient als opstap naar een gewoon hoogleraarschap, aansluitend op de wisselleerstoelperiode. Voor de leerstoel komen vrouwelijke onderzoekers (UHD’s) uit alle wetenschapsgebieden in aanmerking. Het onderzoek van de leerstoelhouder dient een duidelijk aantoonbare link te hebben met gendervraagstukken. De leerstoelhouder stelt zelf het specifieke thema (leeropdracht) van de leerstoel voor.

Kandideren voor de wisselleerstoel kan via de website van het LNVH tot en met 13 juli. De eerste LNVH OPZIJ wisselleerstoelhouder zal nog dit jaar, in het Westerdijkjaar worden benoemd. In 2017 is het honderd jaar geleden dat de eerste vrouwelijke hoogleraar, Johanna Westerdijk, werd benoemd. Daarom wordt dit jaar stilgestaan bij 100 jaar vrouwelijke hoogleraren. Het LNVH en OPZIJ willen de aandacht voor vrouwen in de wetenschap ook na het Westerdijkjaar vasthouden. Het lanceren van deze wisselleerstoel sluit daarbij aan. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.