Universiteit Leiden

nl en

Positieve ontwikkeling Humanities Campus

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden heeft positief besloten over de ontwikkeling van de Humanities Campus. Het Campus Model, het voorkeursmodel van de Universiteit, aangevuld met wonen, is hierbij het uitgangspunt. De gemeente pakt de regie in het proces om te komen tot planvorming.

In een samenwerkingsovereenkomst worden de afspraken voor het vervolgtraject vastgelegd. Daarna stelt de universiteit samen met de gemeente een stedenbouwkundig plan op. Op welke manier de woonfunctie kan worden toegevoegd, moet nog verder worden onderzocht. De gemeente neemt het voortouw in een nieuw participatietraject.

De universiteit is blij met de steun van het college voor het Campus Model en wacht het definitieve besluit van de gemeenteraad af.

Meer informatie op de website van de gemeente Leiden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.