Universiteit Leiden

nl en

Samenwerking met gemeente bij ontwikkeling Humanities Campus

De gemeenteraad van Leiden heeft op 6 juli de vervolgaanpak voor de ontwikkeling van de Humanities Campus vastgesteld. Eerder al sprak het college van Burgemeester en Wethouders zich positief uit over het raadsvoorstel waarin het Campus Model, aangevuld met wonen, uitgangspunt is voor de herontwikkeling van het Witte Singel-Doelencomplex.

Nu de gemeenteraad akkoord is met het raadsvoorstel worden afspraken  gemaakt voor de verdeling van taken in een samenwerkingsovereenkomst. De universiteit is verantwoordelijk voor oplevering van het stedenbouwkundig plan en de gemeente is verantwoordelijk voor het beeldkwaliteitsplan.

De realisatie van het Campus Model maakt sloop van het naastgelegen wooncomplex noodzakelijk. Tijdens de inspraakavond op 22 juni hebben bewoners en belangenverenigingen zich uitgesproken tegen sloop. Het college van bestuur begrijpt heel goed dat dit voor de bewoners een moeilijke en pijnlijke boodschap is. Rector magnificus Carel Stolker: “Ik zou het zelf ook heel moeilijk vinden als ik bewoner was. Hier komen, voor het eerst in lange tijd, de belangen van bewoners en de universiteit in botsing. We hebben alles onderzocht, maar het kan echt niet anders.”

Voor de universiteit is het cruciaal om juist op het Witte Singel-Doelencomplex te kunnen groeien. Er is een eeuwenoude verbondenheid met de binnenstad en de faculteit Geesteswetenschappen hoort hier, dichtbij de Universiteitsbibliotheek (UB). De UB, met zijn vele tientallen kilometers bijzondere collecties die worden bewaard in gecontroleerde klimaatomstandigheden, kan niet zomaar verplaatst worden. En veel onderzoek van onderzoekers in de geesteswetenschappen gebeurt in deze bibliotheek.

Tijdens de tien jaar durende ontwikkeling van de nieuwe campus moet het onderwijs en onderzoek door kunnen gaan, en zijn ingewikkelde schuifoperaties voorzien. Het is niet mogelijk om tijdens de bouwperiode voor onder meer ruim 6000 studenten van de Faculteit Geesteswetenschappen elders huisvesting te vinden. Overigens wordt dit bouwproces, waarbij de woningen zouden verdwijnen, pas voorzien over een periode van enkele jaren.

Om de belangen van bewoners te dienen spant de gemeente zich in om hen tegemoet te komen met een maatwerkaanbod dat bestaat uit alternatieve huisvesting en een sociaal plan. Het door de universiteit eerder gedane aanbod van drie alternatieve woonlocaties (Paviusstraat, Plexusgebouw en de Kaasmarkt, waarvan de laatste twee in de binnenstad) blijft geldig.

De gemeente organiseert een participatietraject waarbij dezelfde belanghebbenden worden betrokken als eerder in het traject van de universiteit. De verwachting is dat de raad voor de zomer 2018 een besluit kan nemen over het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan. Na de vaststelling van het stedenbouwkundig plan start de procedure voor het voorontwerp bestemmingsplan van de Humanities Campus.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.