Universiteit Leiden

nl en

LTA-fellow presenteert digitaal platform Academische Vaardigheden

Docent Helen Westgeest, lid van de Leiden Teachers’ Academy (LTA) presenteerde op 19 september in een LTA-lunchlezing de website Academische Vaardigheden voor de bacheloropleiding Kunstgeschiedenis - en andere opleidingen.

Het project van Westgeest is een stap in de concretisering van de Leidse onderwijsvisie Learning@Leiden, waarin veel nadruk wordt gelegd op onderzoekend leren en transferable skills. Aanleiding voor Westgeest om zich op academische vaardigheden te richten, was de behoefte aan onderwijsmateriaal ter ondersteuning van een duidelijke leerlijn in die vaardigheden. Het doel: een overzichtelijke presentatie van het lesmateriaal op een permanente locatie, als baken in de leerlijn.

Docent Kunstgeschiedenis Helen Westgeest

Pre-fabricaat

Uit de LTA-lunchlezing bleek dat de voor studenten Kunstgeschiedenis ontwikkelde website als pre-fabricaat kan dienen voor andere opleidingen: het materiaal is eenvoudig aan te passen. Zo gebruikt de opleiding Biofarmaceutische Wetenschappen inmiddels  een deel van het materiaal en ook de faculteit Rechten heeft belangstelling. Ook interesse? Op vrijdag 27 oktober geven Helen Westgeest en Anna Benjamins in een lunchbyte van ECOLe nogmaals een toelichting op de AcVa-website als prefabricaat.

Verschillende niveaus

De leerlijn Academische Vaardigheden wordt op de site per leerjaar gespresenteerd. Eerstejaars studenten maken kennis met academische vaardigheden, tweedejaars worden uitvoeriger geïnstrueerd (inclusief do’s en don’ts) en derdejaars krijgen stap voor stap adviezen in het proces naar het eindwerkstuk. Een aantal links op de site geeft toegang tot handige externe archieven, collecties of instellingen. Andere hyperlinks verwijzen naar intern materiaal elders op de universitaire website. Dit om voor studenten de samenhang en de stappen in het niveau van de leerlijn zichtbaar te maken.              

De AcVa-website is voor iedereen toegankelijk. De site is ook bereikbaar via de homepage van de bacheloropleiding Kunstgeschiedenis in de ‘direct naar’ kolom. Daar staat hij als vast element onder de cursusgerelateerde Blackboardsites.

Om de website te ontwikkelen heeft student-assistent Eva le Clercq (student van research-master Arts and Culture) instructies van verschillende opleidingen en uit de literatuur verzameld. Ze schreef op basis daarvan toelichtingen bij de gepresenteerde kernvaardigheden zoals het formuleren van onderzoeksvragen, inleidingen, betogen en conclusies, en materiaal over schrijfstijlen en creatief denken in het onderzoek. Anna Benjamins, adviseur ICT en onderwijs van de Faculteit Geesteswetenschappen, ontwierp samen met Eva de lay-out en de navigatiestructuur voor de website. Wie met WIX zelf een website wil maken, kan bij ECOLe terecht voor een workshop.

De LTA-lunchlezingen zijn een initiatief van de Leiden Teachers’ Academy en bedoeld voor docenten die hun onderwijs willen verbeteren en ideeën op willen doen. De volgende luchlezing is op 30 oktober in de Sterrewacht. Voor broodjes wordt gezorgd. Houd voor meer details de LTA-website in de gaten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.