Universiteit Leiden

nl en

‘Wil je dingen veranderen? Praat mee via medezeggenschap’

De Universiteitsraad (UR) is het centrale medezeggenschapsorgaan van de universiteit. Maar wat doet de UR nu precies? We vragen het Inge van der Weijden, onderzoeker bij het CWTS en UR-lid voor personeelspartij Universitair Belang. Een vraaggesprek over wat er nu speelt binnen de universiteit, en het belang van medezeggenschap. Dit is het eerste interview in een reeks portretten van leden van de UR '17-'18.

Waarom heb je je verkiesbaar gesteld voor de Universiteitsraad?

‘Ik wilde graag opkomen voor de belangen van medewerkers binnen de universiteit, mijn collega’s eigenlijk, en voor hen fungeren als een klankbord over hoe het gaat binnen de organisatie. Ook leek het mij leuk om het College van Bestuur te adviseren over hun beleidsplannen en hierover mee te denken. Daarnaast is het een mooie aanvulling op mijn onderzoek: bij het CWTS doe ik onderzoek naar loopbanen van wetenschappers. Nu zie ik mijn onderzoek dus ook van binnenuit, want sinds vorig jaar september zit ik in de UR, als fractievoorzitter van Universitair Belang.’

Wat wil je graag bereiken nu je lid bent van de UR?

‘Een van mijn persoonlijke speerpunten is het loopbaanbeleid van tijdelijk personeel, een onderwerp dat ook weer aansluit bij mijn kennis vanuit mijn onderzoek. Voor post-docs was er bijvoorbeeld geen loopbaanbeleid, terwijl ook zij behoefte hebben aan scholing en ondersteuning in hun loopbaan. Gelukkig zijn de eerste stappen nu gezet en is er sinds september van dit jaar een cursusaanbod voor post-docs.’

‘Wat ik ook heel belangrijk vind, is dat er meer aandacht komt voor onderwijs geven en het professionaliseren ervan. Onderwijs is wel een punt in R&O-gesprekken, maar het gevoel heerst dat het nog lang niet altijd serieus wordt meegenomen in de uitkomst van zo’n gesprek. Ik vind het belangrijk dat niet alleen de onderzoeksoutput maar ook de onderwijsinspanning bij beoordelingen wordt meegenomen.’

‘Samen met de andere twee personeelspartijen houden we ons ook bezig met het verlagen van de werkdruk; de hoge werkdruk is een universiteitsbreed probleem en daarom bundelen we onze krachten. Verder zijn we continue bezig met het verzamelen van nieuwe punten. Iedereen mag ons dus altijd benaderen met problemen waar ze tegenaan lopen of mooie oplossingen die ze hebben.’

Welke onderwerpen spelen nu in jullie vergaderingen?

‘Een hot topic op dit moment is het HR Next Level plan: het nieuwe beleid van de universiteit op het gebied van P&O en HR, wat ook gevolgen zal hebben voor de inrichting en werkzaamheden van deze afdelingen. We hebben net ingestemd met een notitie over de voorgenomen organisatieverandering. Daarbij benadrukken wij als personeelsgeleding in de UR de belangen van de medewerkers. Heeft de universiteit voldoende aandacht voor de gevoelens van het personeel bij zo’n verandering? En zorgen ze voor goede communicatie over dit onderwerp? Daar zijn wij scherp op bij zo’n plan.’

Waarom is medezeggenschap binnen de universiteit belangrijk?

‘In elke organisatie klagen mensen of vinden ze dat zaken anders geregeld moeten worden. Als je die verandering daadwerkelijk wilt realiseren, moet je bij de medezeggenschap zijn. Of er zelf lid van worden natuurlijk!’

Dit is het eerste deel van een serie interviews met de lijsttrekkers van de verschillende partijen in de UR. Volgende maand verschijnt het tweede deel in de nieuwsbrief.

Stel je kandidaat voor de medezeggenschap!

In april van dit jaar zijn de verkiezingen voor nieuwe leden van de Universiteitsraad, faculteitsraden en dienstraden. Wil jij je komend jaar inzetten voor de medezeggenschap binnen de universiteit, om de belangen van studenten en medewerkers te behartigen? Stel je dan nu kandidaat voor de universitaire verkiezingen!

De officiële kandidaatstelling is op 13 en 14 maart. De benodigde formulieren zijn te vinden op onze website (onderaan de pagina) of verkrijgbaar bij de universitaire stembureaus. Lever je ingevulde formulieren op 12 of 13 maart tussen 9.00u en 16.00u in op een van de stembureaus.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.