Universiteit Leiden

nl en

‘Het percentage tijdelijke aanstellingen moet omlaag’

De Universiteitsraad (UR) is het centrale medezeggenschapsorgaan van de universiteit. Waar maken de leden zich sterk voor? In deze aflevering vragen we het Bart van der Steen, historicus bij het Instituut voor Geschiedenis en UR-lid namens FNV Overheid. Dit is het tweede interview in een reeks portretten van leden van de UR '17-'18.

Wat zijn jullie speerpunten in de UR?

‘Dat zijn vooral de tijdelijke aanstellingen en de werkdruk. Meer dan de helft van het universitair personeel heeft een tijdelijke aanstelling, onder de wetenschappelijke staf is het percentage nog  hoger. Al die tijdelijke aanstellingen zorgen voor veel bestaansonzekerheid en dat is niet goed voor de werksfeer. We wijzen voortdurend op de negatieve gevolgen. De universiteit begint de flexibele schil al een beetje terug te dringen maar, zo stelt het College van Bestuur, de organisatie is natuurlijk afhankelijk van het beschikbare budget. Wij vinden dat het percentage tijdelijke aanstellingen hoe dan ook teruggebracht moet worden.’

Foto van Bart van der Steen
Bart van der Steen

Waar en waarom is de werkdruk volgens jullie zo hoog?

‘De hoge werkdruk wordt in alle lagen van de organisatie ervaren, door stafmedewerkers zoals studieadviseurs en door het wetenschappelijk personeel. Dat komt onder andere omdat het aantal studenten stijgt en het aantal medewerkers niet navenant meegroeit. Wij benadrukken dat er grenzen aan de groei zijn. Een andere reden is de regeldruk. Alles moet controleerbaar zijn en goed geregistreerd en dat leidt tot een hoge belasting. Daarom stellen we kritische vragen bij alle nieuwe plannen van het college: komen er mensen bij of gaan er taken af?’

Wat is het belang van medezeggenschap binnen de universiteit?

‘De Universiteitsraad vertegenwoordigt de studenten en medewerkers tegenover het college van bestuur. Nieuwe plannen moeten aan ons worden voorgelegd en dat zorgt ervoor dat het college rekening moet houden met de diverse belangen en wij voortdurend op de radar blijven. Eén keer per maand vergaderen we met elkaar en legt het college verantwoording af over haar beleid.’

Waarom heb jij je verkiesbaar gesteld?

‘Ik was al lid van de FNV. Omdat ik zoveel mensen om mij heen ken met een tijdelijk contract wilde ik me gaan inspannen voor de UR, want werknemers met de meest kwetsbare posities zijn vaak niet lid van een vakbond. Bovendien ben ik vanwege mijn onderzoek ook geïnteresseerd in medezeggenschap. Ik doe onderzoek naar de geschiedenis van de arbeidersbeweging en mede daarom volg ik met extra belangstelling wat mijn eigen organisatie voor werknemers doet.’

Dit is jouw tweede jaar in de UR. Heb je nog nieuwe inzichten opgedaan over de universiteit?

‘Dankzij dit werk realiseer ik me vooral hoe groot en breed de universiteit is. De jaarlijkse begroting bedraagt maar liefst een half miljard. Door onze werkbezoeken kom ik overal. De ene dag praat ik met vertrouwenspersonen, de andere dag met studentenpsychologen of maak ik kennis met het Honours College. Het is mooi en interessant om onderdeel te zijn van zo’n grote organisatie.’ 

Stel je kandidaat voor de medezeggenschap!

In april van dit jaar zijn de verkiezingen voor nieuwe leden van de Universiteitsraad, faculteitsraden en dienstraden. Wil jij je komend jaar inzetten voor de medezeggenschap binnen de universiteit, om de belangen van studenten en medewerkers te behartigen? Stel je dan nu kandidaat voor de universitaire verkiezingen!

De officiële kandidaatstelling is op 13 en 14 maart. De benodigde formulieren zijn te vinden op onze website (onderaan de pagina) of verkrijgbaar bij de universitaire stembureaus. Lever je ingevulde formulieren op 12 of 13 maart tussen 9.00u en 16.00u in op een van de stembureaus.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.