Universiteit Leiden

nl en

Hoe gaat het met de Humanities Campus?

Na de officiële opening van het P.J. Vethgebouw in oktober gaan de ontwikkelingen voor de Humanities Campus verder. Het volgende pand dat intern verbouwd gaat worden is het Arsenaal. Inmiddels is het programma van eisen vastgesteld in de stuurgroep en is de architect bezig met de eerste ontwerpen. Deze zijn heel goed onthaald door de toekomstige gebruikers van de instituten LUCAS en LUCL. Begin december zijn kleine sloopwerkzaamheden in het Arsenaal gepland om een goede bouwhistorische verkenning te kunnen doen.

Het INT (Instituut voor de Nederlandse Taal) verhuist in januari 2018 van Matthias de Vrieshof  (cluster Noord) naar Rapenburg 61. In dit pand zat eerder het LUF (Leiden Universitair Fonds).

Ondertussen werkt het projectteam Humanities Campus, samen met de gemeente Leiden, aan een stedenbouwkundigplan dat duidelijk moet maken op welke manier een woonfunctie kan worden ingepast op de campus. De gemeente neemt het voortouw in het participatietraject en communicatie met de klankbordgroep en met de bewoners van de Sleutel locatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.