Universiteit Leiden

nl en

Implementatie onderwijsvisie: Learning@LeidenUniversity

“De studenten die wij opleiden zijn onze belangrijkste bijdrage aan de samenleving,” zegt prof. dr. Mark Rutgers, decaan van onze faculteit.

Hoe leid je studenten op tot academische professionals en betrokken, verantwoorde burgers? In de nieuwe onderwijsvisie van de Universiteit Leiden “Learning@LeidenUniversity” zijn acht ambities geformuleerd, die het uitgangspunt vormen van onderwijsvernieuwing in de komende jaren. De vorming van studenten tot academische professionals en maatschappelijk betrokken burgers staat hierin centraal. Het faculteitsbestuur is bezig met de uitwerking hiervan en stelt middelen beschikbaar om deze plannen te realiseren.

De vice-decanen hebben twee speerpunten geselecteerd om als eerste uit te werken: arbeidsmarktvoorbereiding en onderzoekend leren. In onze masteropleidingen zal meer focus op het thema Arbeidsmarktvoorbereiding komen te liggen. Vernieuwingen in de bacheloropleidingen zullen gedaan worden op het terrein van Onderzoekend Leren, de kern van de onderwijsvisie Learning@LeidenUniversity. Het doel is om onderwijs en onderzoek meer met elkaar te verweven en om studenten beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt – zowel binnen als buiten de wetenschap. 

Binnenkort volgt meer informatie, maar met vragen kan je nu al terecht bij de facultair coördinator Sanne Arens via s.arens@hum.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie