Universiteit Leiden

nl en

‘De Universiteitsraad houdt het College scherp’

Rechtenstudent Joris Claessens vertegenwoordigt de Lijst Vooruitstrevende Studenten in de Universiteitsraad. Wat valt hem op en wat moet anders? ‘Online vernieuwingen gaan mij niet snel genoeg.’ Dit is het derde interview in een reeks portretten van UR-leden '17-'18.

Joris Claessens

Waarom ben je actief voor de Universiteitsraad?

‘Het is een uit de hand gelopen hobby. Ik ben altijd al in politiek geïnteresseerd en wil graag iets voor elkaar krijgen. De corebusiness van de universiteit, onderwijs en onderzoek, loopt over het algemeen redelijk goed. Maar ik zou wel graag kleinere werkgroepen willen, die zijn nu soms nog te groot. En sommige organisatorische zaken zijn niet altijd goed geregeld. Ik moet bijvoorbeeld op verschillende plaatsen, in uSis en Blackboard, mijn rooster bij elkaar sprokkelen. Waarom kan dat niet gewoon op één digitale plek?’

Wat zou nog meer beter kunnen?

‘Digitale vernieuwingen gaan mij nog niet snel genoeg. Nu worden hoorcolleges soms opgenomen zodat je ze online terug kunt zien en dat is heel fijn als je tentamens moet voorbereiden. Het zou mooi zijn als dat met alle colleges op de hele universiteit gebeurt, maar dat is kennelijk lastig in verband met de privacy. Ook zou het interessant zijn als studenten hun prestaties kunnen vergelijken met die van anderen. De Erasmus Universiteit stuurt via een sms de uitslag van je tentamen en geeft ook statistieken en een grafiekje hoe je ten opzichte van andere studenten gepresteerd hebt. Dat zou hier ook kunnen.’

Je zit sinds september 2017 in de Universiteitsraad. Kun je al resultaten noemen waar de LVS zich voor heeft ingespannen?

‘Dat is lastig concreet te zeggen want zo snel gaan veranderingen niet binnen zo’n grote organisatie. Onze waarde ligt vooral in het voortdurend aandacht vragen voor onderwerpen die spelen en die aankaarten bij het College van Bestuur.’

Hoe doe je dat?

‘We volgen het gevoerde en voorgestelde beleid op de voet en stellen telkens kritische vragen in de rondvraag. Dat doen we naar aanleiding van eigen onderzoek, wat we horen van de achterban en als er zorgwekkende verhalen in de media zijn. Een voorbeeld waar we aandacht voor vroegen is het schrijnende tekort aan kamers voor internationale studenten die daarom soms op campings moesten bivakkeren. Het werk van de UR houdt het college scherp en het is aan ons om dat zo breed mogelijk uit te dragen binnen de universiteit. Ik doe dat onder andere binnen mijn eigen faculteit en ook op mijn vereniging Quintus, maar ik wil er voor álle studenten zijn.’

Heb je nog nieuwe inzichten opgedaan over de universiteit?

‘Dankzij mijn werk voor de UR praat ik met veel medewerkers – van ondersteunend personeel tot docenten. Hierdoor kan ik me ook beter in hen verplaatsen. Studenten vinden het soms gek als een tentamen niet al na een week is nagekeken, maar ze realiseren zich niet dat een docent soms honderden tentamens moet beoordelen. Ik zie nu dus beter ook de andere kant van het verhaal.’

De Universiteitstraad 2017-2018

Stel je kandidaat voor de medezeggenschap!

In april van dit jaar zijn de verkiezingen voor nieuwe leden van de Universiteitsraad, faculteitsraden en dienstraden. Wil jij je komend jaar inzetten voor de medezeggenschap binnen de universiteit, om de belangen van studenten en medewerkers te behartigen? Stel je dan nu kandidaat voor de universitaire verkiezingen!

De officiële kandidaatstelling is op 13 en 14 maart. De benodigde formulieren zijn te vinden op onze website (onderaan de pagina) of verkrijgbaar bij de universitaire stembureaus. Lever je ingevulde formulieren op 12 of 13 maart tussen 9.00u en 16.00u in op een van de stembureaus.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.