Universiteit Leiden

nl en

Promovendi en postdocs een duidelijke stem geven

PhDoc lanceert veel voorstellen om de positie van promovendi en postdocs te versterken: van beter onderwijs tot een eigen vertrouwenspersoon en psycholoog. Charlotte de Roon, parttime promovendus en coördinator bij het Dual PhD Centre, is sinds 2016 fractievoorzitter van deze partij in de Universiteitsraad (UR). Dit is het vierde interview in een reeks portretten van leden van de UR '17-'18.

Waarom ben je actief voor de UR?

‘Ik vind het belangrijk dat promovendi en postdocs een duidelijke stem hebben binnen de universiteit. Ze zijn met heel veel en leveren een cruciale bijdrage aan het onderwijs en onderzoek, maar hun positie kenmerkt zich door tijdelijkheid en afhankelijkheid. Daarom is het cruciaal dat iemand vanuit hun perspectief denkt. Ik was hiervoor voorzitter van Promovendi Netwerk Nederland en wilde mij graag inzetten voor de universiteit waarvoor ik werk. Voor mij persoonlijk betekent het UR-werk een goede afwisseling met mijn baan bij het Dual PhD Centre en mijn eigen promotieonderzoek; het is leuk en leerzaam om verder te denken dan alleen mijn eigen plekje.’

Charlotte de Roon

Welke speerpunten heeft PhDoc?

‘Onze voorgangers hebben het functioneren van de graduate schools, onderwijs voor en door promovendi, en loopbaanbeleid voor promovendi en postdocs al op de agenda gezet. Samen met het college is er sinds 2017 een Werkplan Promovendi met verbeterpunten afgesproken. Beide groepen hebben bijvoorbeeld behoefte aan meer passende cursussen voor hun onderzoek en colleges. En vooral de jonge promovendi willen beter voorbereid onderwijs geven. Daarnaast willen we meer aandacht voor de sociale veiligheid en de groep internationale- en buitenpromovendi, en de aanstelling van een promovendipsycholoog.’

De Universiteitsraad

Wat is jullie impact?

‘Samen met partijgenoot Marishka Neekilappillai zien we er in de raad scherp op toe dat beloftes van het Werkplan Promovendi worden nagekomen. Voortdurend vragen we aandacht voor de positie van promovendi en postdocs en komen met nieuwe voorstellen. Zo vinden we het ook belangrijk dat zij beter worden voorbereid op de arbeidsmarkt, want maar een klein gedeelte kan verder in de wetenschap. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door korte stages buiten de universiteit. We pleiten ook voor PhD raden op alle faculteiten zodat de groep zich beter kan organiseren. Voor velen is zitting nemen in de faculteitsraad net een stap te ver, omdat dat veel tijd kost.’

Wat valt je nog meer op nu je de universiteit beter kent dankzij de UR?

‘Ik vind het interessant om de machinerie achter de organisatie beter te leren kennen. Enerzijds ben ik onder de indruk hoe hard medewerkers hier werken en welke mooie plannen er worden bedacht. Anderzijds valt het me op dat het vaak moeilijk is om in de uitvoering de stap van centraal naar decentraal te maken. Faculteiten hebben veel autonomie. Het zou goed zijn als ze onderling veel meer best practices delen.’ 

Stel je kandidaat voor de medezeggenschap!

In april van dit jaar zijn de verkiezingen voor nieuwe leden van de Universiteitsraad, faculteitsraden en dienstraden. Wil jij je komend jaar inzetten voor de medezeggenschap binnen de universiteit, om de belangen van studenten en medewerkers te behartigen? Stel je dan nu kandidaat voor de universitaire verkiezingen!

De officiële kandidaatstelling is op 13 en 14 maart. De benodigde formulieren zijn te vinden op onze website (onderaan de pagina) of verkrijgbaar bij de universitaire stembureaus. Lever je ingevulde formulieren op 12 of 13 maart tussen 9.00u en 16.00u in op een van de stembureaus.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.