Universiteit Leiden

nl en

Vertrouwenspersonen willen nog beter hulp verlenen

Bij verdenkingen van onderzoeksfraude, seksuele intimidatie of arbeidsconflicten komen onze vertrouwenspersonen in actie. Op 15 februari discussiëren en inventariseren zij samen met hun Leidse werkveld hoe zij deze taak nog beter kunnen vervullen. Kom ook en praat mee!

Aan de Universiteit Leiden zijn op verschillende niveaus van de organisatie vertrouwenspersonen actief. Zij fungeren als aanspreekpunt wanneer er zich delicate kwesties voordoen die vragen om vertrouwelijkheid. Denk hierbij aan arbeidsconflicten, gevallen van seksuele intimidatie of beschuldigingen van onderzoeksfraude. Voor studenten die zich onbehoorlijk of onredelijk behandeld voelen is er daarnaast op centraal niveau een ombudsfunctionaris. Belangrijk werk natuurlijk, maar tegelijkertijd lijkt er nog te weinig duidelijkheid te bestaan over de samenhang en afstemming tussen de Leidse vertrouwenspersonen onderling. Met regelmaat “schuurt” het binnen deelorganisaties wanneer er geen helder zicht bestaat op benodigde taken, rollen en vaardigheden op het moment dat gevoelige kwesties zich via een vertrouwenspersonen aandienen.

Betere werkomgeving

Op 15 februari komen de vertrouwenspersonen bijeen met hun omringende werkveld om deze kwesties te bespreken. Er zal nagedacht, gediscussieerd en geleerd worden over wat men wel en niet van een vertrouwenspersoon mag verwachten. Na een keynote lezing door socioloog Kees Schuyt en na een “superbrainstorm” onder leiding van Erik Peekel gaan de deelnemers in kleinere groepen uiteen om per domein verdieping te zoeken. Dat zal hopelijk leiden tot meer bekendheid over de taken van de verschillende vertrouwenspersonen en tot een nog betere werkomgeving op de Universiteit Leiden. De uitkomsten en bevindingen van de conferentie zullen worden voorgelegd aan de Universiteitsraad, Onderwijsberaad, faculteitsbesturen en het College van Bestuur.

Meld je hier aan voor de bijeenkomst.

Interview: ‘We willen laten zien wat we in huis hebben’

Eén van de workshops op de conferentie wordt geleid door Marije Bedaux. Zij is zelf vertrouwenspersoon voor personeelsaangelegenheden, en maakt in die functie van alles mee. We vroegen haar wat we van de conferentie mogen verwachten, en waarom het belangrijk is dat we mee komen discussiëren.

Waarom is het belangrijk dat deze conferentie er komt?

‘Het gaat om thema’s die stuk voor stuk goed geregeld moeten zijn bij een werkgever als de Universiteit Leiden. Je ziet het aan de actualiteit: de #metoo-campagne laat zien dat er meer discussie ontstaat over seksuele intimidatie. Ook werkstress en werkdruk zijn terugkerende thema, en we zien met enige regelmaat signalen van sociale onveiligheid op de werkvloer. Het is belangrijk dat iedereen weet waar hij of zij terecht kan in geval van dit soort situaties.’

Bij een vertrouwenspersoon dus?

‘Inderdaad. Er zijn vertrouwenspersonen in verschillende soorten en maten. We hebben daarvoor een goed stelsel opgebouwd op de Universiteit Leiden, maar niet iedereen weet momenteel wie zijn of haar eerste aanspreekpunt is. Zo hebben we contactpersonen op centraal niveau voor wetenschappelijke integriteit, personele aangelegenheden, ongewenst gedrag en een studentenombudsman. Ieder heeft zijn eigen rol. Op deze conferentie laten we dat zien.’

Jij bent vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden. Wat voor zaken kom je tegen in die rol?

‘Dat is eigenlijk heel divers. Veel vragen gaan over beoordelingen en ontwikkelingsgesprekken. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker die vindt dat hij of zij ten onrechte geen promotie heeft gemaakt. Andere vragen gaan over communicatieproblemen tussen werkgever en werknemer, over werkdruk of over integriteit. Idealiter lukt het me om escalatie voor te zijn, zodat werkgever en werknemer weer met elkaar in gesprek treden.’

Wat hoop je uit deze conferentie te halen?

‘Het zou mooi zijn als we kunnen benadrukken hoe belangrijk het is dat iedereen veilig kan werken bij de Universiteit Leiden. Je ziet momenteel een wereldwijde trend ontstaan dat bepaalde misstanden op het werk niet langer getolereerd worden. Daarnaast willen we laten zien wat we in huis hebben aan vertrouwenspersonen. Het moet voor iedereen duidelijk zijn hoe dat organisatorisch in elkaar zit, en waar ze terecht kunnen in geval van problemen.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.