Universiteit Leiden

nl en

Opleidingscommissies belangrijke rol in kwaliteit onderwijs

Op maandag 12 februari vond een universiteitsbrede bijeenkomst voor opleidingscommissies plaats in Kasteel Oud Poelgeest. Centraal stond de onderwijs- en opleidingskwaliteit. Docenten en studenten gingen met elkaar in gesprek over actuele thema’s waar opleidingscommissies mee te maken hebben. Dat zijn onder meer nieuwe wetgeving die van kracht is sinds september 2017 en studenttevredenheid.

‘Onderwijskwaliteit is heel belangrijk’, opende vice-rector Hester Bijl de bijeenkomst. ‘De opleidingscommissies hebben daarin een cruciale rol, precies middenin het hele systeem.’ Een grote uitdaging voor opleidingscommissies is om de zichtbaarheid te vergroten en de uitvoering van de taken te versterken.

Case Geneeskunde
Mirjam Houtlosser, voorzitter van de opleidingscommissie Geneeskunde, vertelde samen met studentlid Tom van Rakels over hun aanpak. ‘Onze rol moest proactiever worden. We wilden meer als luis in de pels fungeren. Dit was eerlijkgezegd een grote uitdaging. We kregen al hulp van facultaire trainers en hebben gebruik kunnen maken van de universiteitsbrede Small Private Online Course (SPOC) over de basics van het functioneren in een opleidingscommissie. Zelf  hebben we de informatieoverdracht van studenten over studiejaren heen verbeterd. Daarnaast hebben we onze eigen visie versterkt door prioriteiten te leggen en speerpunten te benoemen. We zijn meer gaan samenwerken met de examencommissie en gaan naar studenten terug met de uitkomsten uit evaluaties.’

Nieuwe wetgeving
Dat de politiek het belang van opleidingscommissies onderstreept, blijkt uit de invoering van de Wet Versterking Bestuurskracht (WVB) per 1 september 2017. Daarin is wettelijk vastgesteld dat opleidingscommissies nu een volwaardig medezeggenschapsorgaan zijn. Met een adviserende rol voor het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit. Hoe deze wet de rol van de opleidingscommissies kan helpen, werd in groepen bediscussieerd onder leiding van gespreksleiders uit faculteiten. Conclusie na afloop was dat de wet een handig hulpmiddel is voor rechten en extra informatie. Voor het verkrijgen van een stevige positie, hebben opleidingscommissies de wet niet nodig. Goed functioneren is daarvoor het devies.

Studenttevredenheid
Een onderwerp op een ander terrein van de kwaliteitszorg, is de opvolging van de resultaten uit de Nationale Studenten Enquête.  Wat de rol van de opleidingscommissie hierin is, werd door assessoren aan de hand van stellingen uitgediept. Hier kwam bijvoorbeeld naar voren dat het belangrijk is dat resultaten uit onderwijsevaluaties teruggekoppeld worden naar studenten.

Onderwijsvisie
Tenslotte riep Sylvia Vink, programmacoördinator onderwijsvisie, de opleidingscommissies op de eigen opleiding te helpen de ambities uit Learning@LeidenUniversity door te vertalen. ‘Kijk naar en evalueer het onderwijs door de bril van de onderwijsvisie. Hoe kunnen de verschillende resultaten uit de studenten enquête, de onderwijsvisitatie en de curriculum evaluatie worden omgezet tot belangrijke thema’s waar de opleidingen mee aan de slag gaan? Jullie hebben dus een belangrijke rol in de ambities die worden gekozen en kunnen bijdragen aan de opleidingsplannen.’

Deze bijeenkomst was een mooi voorbeeld van hoe docenten, studenten, opleidingen, faculteiten en centrale afdelingen van de Universiteit Leiden samenwerken, kennis delen en ervaringen uitwisselen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.