Universiteit Leiden

nl en

'Het zou helpen als je hoorcolleges digitaal kunt volgen'

In april zijn er verkiezingen voor het centrale medezeggenschapsorgaan van de universiteit. Bestuurskunde-student Alderik Oosthoek (23) is namens de partij Ondernemende Studenten Leiden lid van de Universiteitsraad (UR). Dit is het vijfde interview in een reeks portretten van huidige UR-leden.

Alderik Oosthoek: 'Er wordt te veel gekeken naar cijfers, en te weinig naar mensen.'

Kun je iets vertellen over wat er nu speelt in de UR?

‘In de meest recente vergadering hebben wij ons druk gemaakt over het gebrek aan studieplekken. Wij roepen al twee jaar dat er in de Universiteitsbibliotheek in piekperiodes een schrijnend tekort is. Het College van Bestuur heeft gereageerd op onze klachten, door tijdens drukke periodes in andere gebouwen tijdelijk studieplekken te maken en de openingstijden van studieruimtes te verruimen. We hebben gevraagd of er nog meer plekken bij kunnen komen, bijvoorbeeld in de Asian Library-afdeling van de UB. Een concreet resultaat is ook dat door onze inzet de kantineprijzen niet zijn verhoogd. Heel cool.’

Wat zijn speerpunten van jullie partij?

‘Duurzaamheid en internationalisering. We hebben bijvoorbeeld aangekaart dat er te weinig punten waren waar je je flesjes water kon bijvullen. Nu zijn er flink wat watertappunten. En er zijn gescheiden afvalbakken gekomen. Wat wij ook belangrijk vinden is dat de internationalisering niet doorschiet. De universiteit moet aantrekkelijk zijn voor internationale studenten, maar we kijken er ook kritisch naar. Je moet niet een universiteit worden waar de internationale studenten allemaal uit hetzelfde land komen. We vinden ook dat je bij elke studie goed moet kijken of je deze volledig in het Engels moet worden gegeven. Bij een opleiding als internationale betrekkingen is dat logisch. Maar er zijn ook plannen geweest om sterrenkunde helemaal in het Engels te gaan doen. Daar is echt geen noodzaak voor.’

Er is veel te doen over het rendementsdenken van universiteiten. Hoe kijk jij daar tegenaan?

‘Door alle hoge eisen - bijvoorbeeld dat je hoge cijfers moet hebben voor een Master - is het heel moeilijk om andere activiteiten te ontplooien naast je studie. Terwijl het voor een vervolgopleiding of een goede baan belangrijk is dat je stage hebt gelopen, bestuurservaring hebt opgedaan of een tweede studie doet. Al die eisen leveren veel stress op. Er wordt te veel gekeken naar cijfers, en te weinig naar mensen. Een van de redenen waarom ik in de UR wilde, is dat ik vind dat je je te weinig kunt ontwikkelen naast je studie. Daarom zou het goed zijn als je je studie flexibeler kunt indelen. Het zou bijvoorbeeld helpen als je hoorcolleges digitaal kunt volgen, in je eigen tijd.’

Heb je als UR-lid nieuwe inzichten gekregen over de universiteit?

‘Ik heb me nooit gerealiseerd dat de organisatie zo groot is. Er zijn zoveel lagen, dat zorgt voor stroperigheid. Maar die enorme omvang betekent ook dat er veel kennis en expertise is en dat je je op veel manieren kunt ontplooien.’

Stel je kandidaat voor de medezeggenschap!

In april van dit jaar zijn de verkiezingen voor nieuwe leden van de Universiteitsraad, faculteitsraden en dienstraden. Wil jij je komend jaar inzetten voor de medezeggenschap binnen de universiteit, om de belangen van studenten en medewerkers te behartigen? Stel je dan nu kandidaat voor de universitaire verkiezingen!

De officiële kandidaatstelling is op 13 en 14 maart. De benodigde formulieren zijn te vinden op onze website (onderaan de pagina) of verkrijgbaar bij de universitaire stembureaus. Lever je ingevulde formulieren op 12 of 13 maart tussen 9.00u en 16.00u in op een van de stembureaus.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.