Universiteit Leiden

nl en

Nog een paar dagen om de Personeelsmonitor in te vullen: een kortere die méér zegt

U hebt tot 20 april de tijd om de Personeels- of Promovendimonitor in te vullen. Die is dit jaar anders dan voorheen. Korter, maar hopelijk toch meer zeggend. Hoogleraar psychologie Michiel Westenberg is voorzitter van de stuurgroep Personeelsmonitor. Vanwaar de veranderingen?

In eerdere jaren hebben medewerkers van de universiteit aangegeven de personeelsenquête veel te lang te vinden; daarom is deze sterk ingekort. Het invullen kost nu ongeveer een kwartier. Daarnaast is op verzoek van het College van Bestuur extra aandacht besteed aan veiligheid op de werkvloer. Westenberg: 'De incidenten die zich in de afgelopen tijd hebben voorgedaan, onder andere bij Sociale Wetenschappen, zijn in de vorige personeelsmonitor niet gesignaleerd. In deze monitor wordt met andere vragen geprobeerd eventuele signalen wél boven water te krijgen en we gaan de antwoorden ook op een andere manier bekijken.'

Meer open vragen

'Dat de vragenlijststerk is ingekort gaat hoe dan ook ten koste van de diepgang bij sommige onderwerpen', aldus Westenberg. 'Dat is een duivels dilemma, want als we alles heel gedetailleerd zouden bevragen, zou de lijst met vragen enorm worden. Scherpe keuzes zijn dus onvermijdelijk. Sommige kwesties geven we extra aandacht en andere zaken komen snel voorbij.' Aan het einde kunnen medewerkers bij de open vragen aangeven wat in hun ogen goed en minder goed gaat, op alle aspecten van het werk en de werkomgeving. Zo kunnen ze alles wat er volgens hen toe doet aan de orde stellen.

Michiel Westenberg
Michiel Westenberg: 'Welbevinden is belangrijk. Voor alles.'

Systeem geeft feedback

‘Kenmerkend voor dit systeem is dat het interactief is. Feedback is erin verweven’, zegt Westenberg. Een individuele werknemer die de vragenlijst invult, krijgt direct een overzicht van de eigen antwoorden, met daarbij een vergelijking met andere universiteiten  - voor zover beschikbaar - en ook tips & tricks om mogelijke knelpunten aan te pakken.  ‘We willen dat de medewerkers in de actiemodus staan, zo mogelijk zelf stappen ondernemen.’ Na afloop kunnen de medewerkers zien hoe ze scoren binnen hun eigen eenheid en hoe hun eenheid scoort ten opzichte van de hele universiteit. Leidinggevenden krijgen straks de belangrijkste gegevens op een dashboard. Verder komen er niet alleen gemiddelden uit het systeem rollen, ook de verdeling van de scores. Westenberg: ‘Dat is belangrijk want een gemiddelde zegt niet alles, je moet ook naar de frequentie van het aantal hoge en lage scores kijken.’

Vervolg-enquête mogelijk

Westenberg komt terug op het thema 'veiligheid': 'Dat is geen eenduidig begrip, het is een cluster van variabelen. Veiligheid heeft met sfeer te maken, met werkomstandigheden, met waardering krijgen en met bescherming. In de vorige enquête stond de vraag of je wel eens fysiek mishandeld werd. We zijn een universiteit dus dat zal niet zo snel aan de hand zijn. Wat je eerder kunt verwachten zijn pesterijtjes, negeren en dat soort dingen. Dus vragen we daarnaar. In een relatief korte enquête meet je als het ware de gevoelstemperatuur. Je kunt niet alles uitvragen. Maar dat hoeft bij deze Personeelsmonitor ook niet.' Als de uitslag daar aanleiding toe geeft, kan bij eenheden een vervolg-enquête worden gehouden die dieper graaft. De verwachting is dat een eenheid waar iets aan de hand is, in elk geval op een aantal aspecten een afwijkende score te zien geeft. Daar kan dan een vervolg-enquête meer inzicht bieden.

Welbevinden is belangrijk

Westenberg kent grote waarde toe aan het welbevinden van de medewerkers. ‘Dat is echt belangrijk, voor alles. Als mensen het naar hun zin hebben op hun werk en gewaardeerd worden, is dat ook goed voor de kwaliteit van het geleverde werk. ’

Sommige bedrijven trekken zelfs een gelukscoach aan, maar zover is de Universiteit Leiden nog niet.

In de Stuurgroep Personeelsmonitor is de universitaire medewerkerspopulatie goed vertegenwoordigd:

  • Michiel Westenberg, hoogleraar psychologie (vz)
  • Jan van der Boon, directeur Bedrijfsvoering (BB)
  • Erik Elliel, wetenschappelijk directeur van het LION (natuurkunde)
  • Jeroen ‘t Hart, directeur van expertisecentrum SOZ
  • Renée Merkx, directeur SCM
  • Janneke Mulders, senior beleidsmedewerker HRM
  • Charlotte de Roon, promovendus en wetenschapper, tevens UR-lid
  • Inge van der Weijden, CWTS, coördinator onderzoeksgroep Carrière, beleid en ontwikkeling, tevens UR-lid

Promovendimonitor
Charlotte de Roon heeft zitting in de Stuurgroep als vertegenwoordiger van de promovendi. Ze is lid van de UR namens PhDoc, de promovendipartij. De promovendi bij de Universiteit Leiden - bijna 20% van alle medewerkers, exclusief LUMC; in 2017 werden 423 promoties afgerond - vormen een aparte groep  met een eigen problematiek. Hun personeelsmonitor, de Promovendimonitor, gaat dieper in op de specifieke werkomstandigheden van promovendi.

(CH)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.