Universiteit Leiden

nl en

Promovendi krijgen weer eigen variant Personeelsenquête

Promovendi vormen een aparte groep in het personeelsbestand: vier jaar lang werken ze onder begeleiding aan een groot, eigen onderzoek. Dit brengt specifieke eisen en problemen met zich mee. Daarom krijgen ze een eigen Personeelsmonitor toegestuurd met op hen toegesneden vragen. In een serie artikelen laten we zien wat we hebben gedaan met de kritiek uit de vorige Personeelsmonitor.

De Universiteit Leiden wil het promotierendement verhogen. Nu doet 60% van de promovendi langer dan zes jaar over het promotietraject terwijl 20% de eindstreep nooit haalt. Beide percentages moeten naar beneden, niet alleen in het belang van de universiteit maar zeker ook in het belang van de promovendi zelf.  Promovenda Charlotte de Roon is lid van de stuurgroep Personeelsmonitor. Ze is zowel promovendus als onderzoeker bij de faculteit Governance and Global Affairs. Tevens is ze lid van de Universiteitsraad voor PhDoc, de ‘promovendipartij’.

Charlotte de Roon
Charlotte de Roon

Nog veel niét bekend

De Roon vertelt dat er veel wél, maar ook nog veel niét bekend is over promovendi. De laatste jaren reageerde de universiteit, mede op grond van de eerste monitor voor promovendi, met maatregelen op de klacht van veel  promovendi dat de begeleiding tekort schoot. Naast de promotor hebben promovendi nu ook een dagelijkse begeleider. Promovendi die korter dan twee jaar geleden zijn begonnen hebben een opleidings- en begeleidingsplan afgesproken. Hierin is vastgelegd hoe en hoe vaak de promovendus begeleiding krijgt. Verder blijken promovendi zich zorgen te maken over de tijd na hun promotie. Hoe dan verder? Er is maar een beperkt aantal wetenschappelijke functies beschikbaar, veel minder dan er belangstellende promovendi zijn. Er is dus een divers aanbod cursussen samengesteld dat zowel het promotietraject als het betreden van de arbeidsmarkt na de promotie ondersteunt.

Maar helpen de maatregelen ook? De promovendimonitor die nu kan worden ingevuld, moet hier antwoord op geven.
 

Onderwijs geven

Een van de vaardigheden die een promovendus op de arbeidsmarkt ook kan helpen is onderwijs geven. Veel promovendi hebben  een onderwijstaak die kan variëren van 10 tot 60% van hun werktijd. Dit laatste hoge percentage gaat gepaard met een extra lang promotietraject van zes in plaats van vier jaar. De Roon vindt het belangrijk dat promovendi die college geven daar ook iets van een bevoegdheid aan overhouden. De Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) hoeven promovendi niet te halen. ‘Maar je kunt wel denken aan deelcertificaten. Dan kun je na je promotie ook echt iets laten zien.’

In het rapport van de vorige Personeelsmonitor is een apart hoofdstuk aan de promovendi gewijd. Hieruit blijkt dat de helft van de promovendi na een jaar niet het afgesproken go/no go-gesprek heeft gehad. En ook dat veel  promovendi een gebrek aan structuur ervaren. ‘Maar dat verschilt wel sterk per faculteit’, zegt De Roon.

Plan voor handboek

De Roons eigen waarneming leert dat veel informatie over rechten en mogelijkheden de promovendi niet lijkt te bereiken. ‘Ze blijken bijvoorbeeld niet te weten dat ze gedurende het traject twee keer naar een conferentie kunnen, betaald uit hun budget. Nee, ik weet niet hoe dat komt. Misschien door een sterke gerichtheid op het onderzoek bij de start. Er zijn nu plannen om een handboek samen te stellen waarin de belangrijkste informatie staat. Dat zou al helpen. De informatie op de website is nu ook heel behoorlijk op orde.’

Er zijn nog meer witte vlekken. Zo laten de rendementscijfers grote verschillen zien tussen faculteiten maar ook tussen universiteiten. Hoe zijn die te verklaren? En waarom geeft 20% van de promovendi er de brui aan? ‘Daar kun je alleen maar achter komen door (exit)gesprekken te voeren’, zegt Roon. ‘En alleen als je antwoorden hebt, kun je stappen ondernemen om vertraging en uitval te voorkomen.’

Vul de enquête in...

De Personeelsmonitor is een manier om nog weer meer te weten te komen over de promovendi en waar ze tegenaan lopen. De Roon roept dan ook alle promovendi op de enquête in te vullen.

(CH)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.