Universiteit Leiden

nl en

Werkgroep Arbeidsmarktvoorbereiding van start

Hoe bereiden we studenten het beste voor op de arbeidsmarkt? Hoogleraar Slavische en Baltische talen Jos Schaeken leidt een van de werkgroepen die zich bezighoudt met de nieuwe universitaire onderwijsvisie Learning@LeidenUniversity. Samen met collega’s buigt hij zich over deze belangrijke vraag.

Wat is Learning@LeidenUniversity precies?

“De Universiteit Leiden is in maart 2017 gestart met een nieuwe onderwijsvisie bestaande uit allerlei ambities die van belang zijn voor de kwaliteit van ons wetenschappelijk onderwijs. De Faculteit Geesteswetenschappen koos twee onderwerpen om in 2018-2019 verder uit te werken. Dat zijn Onderzoekend leren, waarvan Ineke Sluiter [hoogleraar Griekse taal- en letterkunde, red.] de ambassadrice is, en Arbeidsmarktvoorbereiding, waarover ik me ontferm.”

Hoe ben je hiermee begonnen?

“We hebben een werkgroep gevormd waarin wetenschappelijk personeel, studenten en facultaire diensten met elkaar in gesprek gaan over hoe de arbeidsmarktvoorbereiding van studenten beter kan. In mei brengen we ons advies uit aan het faculteitsbestuur.” 

Hoe is het volgens jou gesteld met de arbeidsmarktvoorbereiding binnen de faculteit?

“Op arbeidsmarktvoorbereiding scoort onze faculteit relatief slecht in de Nationale Studenten Enquête (NSE). Maar als je goed kijkt, gebeurt er al ontzettend veel. Dit is alleen niet altijd even zichtbaar en het is nog teveel versnipperd. Onze werkgroep heeft onder andere de taak om best practices boven water te halen, zodat we onze kennis op dit gebied beter kunnen gaan uitwisselen en het aanbod beter kunnen laten zien aan  studenten.”

Kun je wat voorbeelden noemen?

“Je hebt bijvoorbeeld het Humanities Career Event en bij Engelse taal en cultuur de Jane Austen alumnimiddag. Bij Russische studies organiseren we de Dag van de Arbeid, waarbij studenten in gesprek gaan met alumni. En daarnaast halen studieverenigingen vaak interessante gastsprekers uit het werkveld naar Leiden. Er wordt dus van alles gedaan, maar het is nog allemaal erg apart. Als we meer samenwerking en samenhang kunnen creëren hebben alle partijen daar baat bij.”

Wat zeg je tegen docenten die hun twijfels hebben bij arbeidsmarktvoorbereiding en zeggen ‘maar we zijn toch geen beroepsopleiding’?

“Ik snap die opmerking goed. We zíjn ook geen beroepsopleiding, we zijn een wetenschappelijke instelling. Maar dat betekent niet dat we studenten vier jaar lang geïsoleerd van de buitenwereld kunnen opleiden en daarna onvoorbereid de arbeidsmarkt op kunnen sturen. Wetenschappelijke opleiding en arbeidsmarktvoorbereiding sluiten elkaar niet uit. We moeten én de wetenschappelijke verdieping bieden waarmee we de wetenschappers van de toekomst opleiden én studenten beter bewust maken van hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt.”

De werkgroep Arbeidsmarktvoorbereiding is onderdeel van Learning@LeidenUniversity en zal zijn advies in mei 2018 uitbrengen aan het faculteitsbestuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie