Universiteit Leiden

nl en

Start nieuwe fase programma Harmonisatie Onderwijslogistiek

Met het programma Harmonisatie Onderwijslogistiek zetten we binnen de universiteit stappen om processen op elkaar af te stemmen. Daarmee leggen we een basis voor een betere ondersteuning van studenten en medewerkers.

Binnen de universiteit is er veel variatie in de wijze waarop onderwijslogistieke processen zoals inschrijven en roosteren geregeld zijn. Dit kan verschillen per faculteit, en soms zelfs per instituut of opleiding. Dit betekent dat studenten nog weleens situaties tegenkomen waarin zij geremd worden in de mogelijkheden om hun studie af te stemmen op hun persoonlijke leerdoelen. Dat kan en moet beter. Niet alleen voor studenten, ook voor medewerkers valt er winst te behalen met verbeteringen op het terrein van onderwijslogistiek.

Oriëntatiefase afgerond

De afgelopen maanden zijn gebruikt voor de zogenaamde oriëntatiefase van het Harmonisatieprogramma. In deze periode hebben studenten en medewerkers van alle faculteiten, het ICLON en de Honours Academy in verschillende werksessies input geleverd en aangegeven wat zij belangrijk vinden om binnen het programma te realiseren. De opbrengsten uit deze bijeenkomsten zijn vertaald naar een aantal concrete projecten waarbinnen we processen gaan harmoniseren. Zo wordt onder meer toegewerkt naar een overzichtelijker proces rondom het inschrijven voor vakken, minoren en tentamens. Studenten gaven in de werksessies aan dat ze behoefte hebben aan één centrale digitale plek waar ze alle voor hen belangrijke informatie bij elkaar kunnen vinden. De mogelijkheden voor zo’n plek worden binnen het project Digitaal Studenten Portaal onderzocht.

Schematische weergave van de projecten binnen het programma harmonisatie onderwijslogistiek
Schematische weergave van de projecten binnen het programma harmonisatie onderwijslogistiek

Volgende fase van start

Met het starten van de eerste projecten (e-Studiegids, dagindeling en inschrijving) en de aanstelling van een nieuwe programmamanager, Femke van Moorsel, begint formeel een nieuwe fase in het Harmonisatieprogramma. In elk van de zeven projecten werkt een multidisciplinair team aan concrete hervormingen van een specifiek onderwijsproces. Deze hervormingen worden voorgelegd aan zogeheten sponsorgroepen, bestaande uit studenten, docenten en medewerkers, die als klankbord dienen. Een overkoepelende stuurgroep bewaakt de lijn en de doelen van het gehele programma. Bij elk project zal een evenredige vertegenwoordiging vanuit de faculteiten en centrale diensten betrokken zijn. Facultaire medewerkers zullen zowel in een uitvoerende als in een adviserende rol worden ingezet.  

Natuurlijk houden we iedereen op de hoogte van de voortgang en de verschillende mijlpalen binnen het programma. Houd hiervoor de medewerkers- en studentenwebsite en de nieuwsbrief in de gaten. Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u via de mail contact opnemen met het programmateam Harmonisatie Onderwijslogistiek.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.