Universiteit Leiden

nl en

Een luisterend oor en een passend advies

Sinds een aantal maanden vervult Rosalien van der Poel, naast haar functie als instituutsmanager van de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA), een andere rol. Ze is vertrouwenspersoon voor promovendi. 'Een eer om dit te mogen doen’, vindt Rosalien.

De rol van vertrouwenspersoon voor promovendi bestond nog niet op facultair niveau. Tijdens een conferentie over vertrouwenspersonen begin dit jaar kwam naar voren dat het wenselijk is om een duidelijk onderscheid te maken tussen de diverse vertrouwenspersonen. Nog te vaak bleek er onduidelijkheid te bestaan over de onderlinge samenhang en afstemming tussen de verschillende vertrouwenspersonen. Daarom besloot de faculteit naast de reeds bestaande vertrouwenspersonen voor medewerkers en studenten ook een vertrouwenspersoon speciaal voor promovendi aan te stellen.

Rosalien van der Poel

Worstelingen

Zo gezegd, zo gedaan. Rosalien is sinds het voorjaar vertrouwenspersoon voor promovendi van alle instituten van de faculteit, behalve van die van ACPA, omdat ze daar zelf werkt. Promovendi van dit instituut kunnen terecht bij vertrouwenspersonen van Rechten en Sociale wetenschappen.

Bij alles wat ze bespreekt met promovendi houdt Rosalien strikte geheimhouding in acht. Ze is om te beginnen een luisterend oor. Haar rol is verder om een probleem samen helder in kaart te brengen en advies en ondersteuning te geven bij het oplossen daarvan.  ‘Ik vind het een eer dat ik voor deze rol ben gevraagd. Ik ben zelf gepromoveerd, dus ik weet goed wat voor worstelingen er kunnen zijn. En ik heb in het verleden HBO-Jeugdwelzijnswerk gedaan wat in deze rol heel goed van pas komt,’ vertelt Rosalien.

Collegiaal advies

 ‘Nadat ik benoemd werd, heb ik contact opgenomen met een collega vertrouwenspersoon (Rikki Holtmaat) van de faculteit Rechten. Zij heeft mij goed geholpen; ze  gaf me voorbeelden van intakeformulieren en een aantal hele praktische tips.  Ook Piet de Boer, de vertrouwenspersoon voor alle medewerkers van de Universiteit Leiden, heeft me geholpen om op te starten. In november ga ik een opleiding “Basisopleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen' volgen.  Verder ben ik met de afdeling P&O gaan praten om te bekijken hoe bepaalde zaken arbeidsvoorwaardelijk liggen voor promovendi die in dienst zijn van de universiteit.”

Op de rails

Tot nu toe heeft Rosalien een aantal promovendi kunnen helpen. ‘Het gaat vaak om problemen in de relatie met de begeleider. Of ze lopen vast en twijfelen of ze verder moeten gaan met hun onderzoek. Ik geef ze tips over hoe ze dingen kunnen aanpakken en ik denk mee over wat er kan; wat hun rechten en plichten zijn. Verder blijf ik buiten beeld. Ik ga niet mee naar gesprekken. Dat moeten ze zelf doen, eventueel met hulp van de afdeling P&O. Het geeft me voldoening als ik mensen tot steun kan zijn en kan helpen. Het is fijn als je merkt dat ze alles weer op de rails hebben gekregen.’

Waarmee kun je terecht bij de vertrouwenspersoon promovendi?

Als promovenda /-us kun je in de relatie met de (co)promotor(en), leidinggevende, collega’s of andere promovendi problemen ervaren. Als het niet lukt om die problemen op te lossen, eventueel met assistentie van de PhD counsellor van het instituut, kun je terecht bij de vertrouwenspersoon promovendi.

Contact met de vertrouwenspersoon voor promovendi

Rosalien van der Poel
E-mailadres: phd-confidentialadvisor@hum.leidenuniv.nl
Telefoonnummer: 071 527 4137

Voor meer informatie over de facultaire vertrouwenspersoon voor promovendi en PhD counsellors zie de betreffende webpagina van de Graduate School hierover. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.