Universiteit Leiden

nl en

Virtual Research Environment draagt bij aan wetenschappelijke integriteit voor omgang data

Op 1 oktober is de nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit in werking getreden. Het gebruik van een Virtual Research Environment helpt Leidse onderzoekers om aan wetenschappelijke integriteit te voldoen. Een VRE is een tool om met onderzoekers binnen én buiten Leiden samen te werken aan een onderzoeksproject.

Integer onderzoek

De gedragscode stelt dat vijf principes -eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid- de grondslag vormen voor de praktijk van integer onderzoek. Deze principes zijn uitgewerkt in concrete normen waaraan een onderzoeker zich in zijn of haar onderzoek, al dan niet in teamverband, moet houden. Ze zijn in hoofdzaak geformuleerd per fase van het wetenschappelijk onderzoek: ontwerp, uitvoering, verslaglegging, beoordeling / peer review en communicatie. Een aantal van de normen heeft betrekking op de manier waarop onderzoekers met hun data omgaan.

Virtual Research Environment

Leidse onderzoekers kunnen tijdens hun onderzoek gebruik maken van een Virtual Research Environment (VRE). In een VRE kunnen onderzoekers op een veilige, overzichtelijke en betrouwbare wijze data en documenten delen, bewerken en verrijken. Een VRE is eveneens uitstekend geschikt om projectadministratie bij te houden. De VRE is een besloten omgeving maar voor teamleden, ook niet-Leidse onderzoekers, overal en 24/7 toegankelijk. De opslagcapaciteit voor data bedraagt standaard 10 GB, maar kan op verzoek vergroot worden.

Video VRE

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

De VRE is een dienst van Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) en wordt voor verschillende doelen door faculteiten gebruikt. Om een indruk te geven, vertellen Mareike Boom (FdR), Erik Deul (FWN) en Koen de Ceuster (FGW) in een korte video hoe een VRE wordt ingezet in het onderzoek.

Contact

Wilt u weten wat een VRE voor u kan betekenen neem dan contact op met Patrick Gouw, VRE expert van de UBL.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.