Universiteit Leiden

nl en

Artikel in Leidsch Dagblad over Humanities Campus

Op dinsdag 20 november verscheen in het Leidsch Dagblad een artikel getiteld 'Doelencomplex hoopt op nieuwe gemeenteraad' over de planvorming voor de Humanities Campus door de Universiteit Leiden en de gemeente Leiden.

De universiteit en de gemeente hebben zich ingespannen om zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan bij de planontwikkeling en in de communicatie met de bewoners. Alle stappen van de universiteit en de gemeente zijn in nauwe afstemming gegaan met de woningbouwvereniging De Sleutels. We hebben via de bewonerscommissie met de bewoners van het Doelencomplex gecommuniceerd. In deze gesprekken is een aanbod gedaan voor passende vervangende woonruimte op de locaties Paviusstraat, Kaiserstraat/Plexus en de Kaasmarktschool. Wat universiteit en gemeente niet hebben kunnen voorkomen is dat de boodschap dat zij het woningcomplex zouden willen verwerven bij de bewoners rauw op het dak is gevallen. Een dergelijke boodschap is ook heel pijnlijk, dat realiseren wij ons. Maar deze boodschap is helaas onvermijdelijk als wij onze ambities voor een Humanities Campus in de binnenstad, die ook toekomstbestendig is, willen waarmaken.

De komende periode wordt hard gewerkt aan het stedenbouwkundig plan voor de Humanities Campus dat binnenkort zal worden aangeboden aan het college van B en W van de gemeente en ter inspraak wordt gelegd. Bij het participatieproces (niveau raadplegen) om tot dit plan te komen is een klankbordgroep met belanghebbenden, onder leiding van de gemeente, intensief betrokken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.