Universiteit Leiden

nl en

Diversiteitssymposium: why is community key?

Honderden medewerkers en studenten hebben zich al ingeschreven voor het jaarlijkse interne diversiteitssymposium. Maar er zijn nog plaatsen. Het thema is dit jaar 'Why community is key'. Drie sprekers geven er hun kijk op: de Amerikaanse hoogleraar en activiste Barbara Love, voormalig D66-leider Jan Terlouw, en juriste en gelijkheidsstrijdster Domenica Ghidei-Biidu.

De Universiteit Leiden draagt diversiteit en inclusiviteit uit als kernwaarde. Maar het is wel duidelijk dat die niet zomaar vanzelf komen. Daarom is een aantal jaren geleden een Diversiteits Office opgericht om de ontwikkeling een zetje in de goede richting te geven. Het organiseert jaarlijks een groot diversiteitscongres waar veel belangstelling voor bestaat. Diversiteit en inclusiviteit gaan steeds meer leven. Dit jaar is het congres - Why community is key - in de Stadsgehoorzaal. Aanmelden kan nog.

 

Barbara Love
Barbara Love

Barbara Love

Barbara Love is emeritus hoogleraar Social Justice Education aan de University of Massachusetts­ Amherst. Ze is ook feministisch schrijver en activist. Love streeft zowel naar de emanciptie van homoseksuelen (v/m) als van vrouwen, onder meer via de de National Organization for Women. Ook kreeg ze voor elkaar dat de American Psychiatric Association homoseksualiteit schrapte uit het handboek voor psychiatrische aandoeningen (DSM).

'De meeste universiteiten zijn opgericht en georganiseerd om het belang van een bepaald deel van de bevolking te ondersteunen. Dat deel was toen blank, christelijk, mannelijk en horend tot de boven- of middenklasse. Veel universiteiten hebben nog steeds een kader om deze oorspronkelijke populatie te dienen, al proberen ze een diverse gemeenschap te worden.' 

 

Jan Terlouw
Jan Terlouw

Jan Terlouw

Jan Terlouw was lang leider van D66. Nadien is hij zich steeds blijven manifesteren als een maatschappelijk betrokken burger. Vorig jaar maakte hij diepe indruk op Nederland toen hij in De Wereld Draait Door een warm pleidooi hield voor meer vertrouwen tussen mensen. Als metafoor gebruikte hij 'touwtje uit de brievenbus', met behulp waarvan vroeger iedereen de voordeur kon openen en naar binnen kon wandelen. 

Terlouw mist in onze samenleving het derde begrip van de Franse revolutie. Naast vrijheid en gelijkheid is dat broederschap. ‘Elkaar accepteren, zorgen dat mensen het gevoel hebben erbij te horen. Mensen niet uitsluiten omdat ze homo, immigrant of vrouw zijn. Broederschap schuilt vaak in het kleine, van mens tot mens.’

Domenica Ghidei-Biidu
Domenica Ghidei-Biidu

Domenica Ghidei-Biidu

Domenica Ghidei-Biidu belandde als 17-jarige als vluchting uit Eritrea in Nederland. Ongelooflijk snel wist ze zich een plaats in de Nederlandse maatschappij te verwerven, onder andere door een studie Rechten af te ronden. Ze zette zich haar leven lang in voor rechtvaardigheid, gelijke behandeling en inclusiviteit. De vele functies die ze vervulde waren daar altijd dienstig aan.

'Als ik er in een van mijn functies voor kan zorgen dat het leven voor iemand een gunstige wending neemt, dat de communicatie of het recht hersteld wordt, maakt me dat blij. Zeker, er zijn ontwikkelingen die ik liever niet zou zien. Maar als je de schaduw niet ziet, zie je ook het licht niet.' 

Diversiteit en inclusivieit: een van de vier kernwaarden van de Leidse universiteit
'De Universiteit Leiden staat voor inclusiviteit en diversiteit. Zij staat open voor iedereen die hier wil studeren of werken en het uiterste uit zichzelf wil halen. Zij vormt een open gemeenschap waarin iedereen die wil bijdragen aan haar ambities en aan alles waarvoor zij staat, zich thuis voelt en gelijke kansen krijgt.'

Diversiteit in de Onderwijsvisie Learning@LeidenUniversity 
'De ideale onderwijsleeromgeving van de Universiteit Leiden kenmerkt zich door internationale en interculturele diversiteit, en is een omgeving die in open verbinding staat met de samenleving.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.